instalacje elektryczne - poradnik

Wymiana instalacji elektrycznej

Instalacje elektryczne
Użytkownicy instalacji elektrycznych starszego typu powinni być bardziej czujni i kiedy tylko zauważą jakiekolwiek niepokojące objawy – winni wezwać elektryka niezależnie od tego, ile czasu upłynęło od ostatniego przeglądu.
Niestety przestarzałe instalacje elektryczne sprzed wielu lat trzeba w pewnym momencie wymienić na nowe lub przynajmniej poddać je modernizacji. Konieczność ta zachodzi zwłaszcza wówczas, gdy instalacja nie przeszła pozytywnie okresowego przeglądu. Jednakże nad remontem instalacji warto zastanowić się także w innych przypadkach. Najlepiej jest zaplanować go na czas gruntownego modernizowania budynku. Wówczas prace przebiegną sprawniej i będą dla nas mniej uciążliwe. Pamiętajmy, że projekt nowej instalacji powinien zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkowników, a instalacja winna zostać wykonana w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Aktualnie powszechną praktyką jest wydzielanie oddzielnych obwodów w każdym pomieszczeniu. Przepisy mówią o tym, że w jednym obwodzie nie powinno znajdować się więcej niż 10 gniazdek wtyczkowych oraz więcej niż 20 punktów świetlnych.

Jak wykonać dobry projekt instalacji?

gniazdko elektryczneProjektant zatrudniony do wykonania schematu instalacji elektrycznej w domu jest w stanie stworzyć odpowiedni projekt jedynie wówczas, kiedy zna rozmieszczenie i funkcje poszczególnych pomieszczeń, jak również nasze indywidualne oczekiwania. Stąd też większość projektów zrobionych bez uwzględnienia tych czynników nadaje się do dużych przeróbek. Bardzo ważny jest bowiem udział samych użytkowników podczas sporządzania planów. Projektant musi wiedzieć przynajmniej orientacyjnie w którym miejscu w pomieszczeniu zostanie ustawiony sprzęt komputerowy, czy telewizyjny. Musi też znać lokalizację sprzętów typu pralka, czy lodówka, które wymagają posiadania oddzielnych podłączeń i przyłączenia ich do gniazd z uziemieniem.

Prąd w łazience – przepisy

łazienkaPrąd w łazience jest niemniej potrzebny, co sama woda. Tymczasem połączenie tych dwóch elementów może stanowić zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia. Dlatego też łazienkowe instalacje elektryczne podlegają szczególnym restrykcjom prawnym. Mówią o tym przede wszystkim przepisy zawarte w normie PN-IEC 60364. Norma określa podział pomieszczenia łazienki na poszczególne strefy ochronności i nakazuje montaż w tych strefach osprzętu o odpowiedniej ochronie. Standardowe, domowe łazienki dzieli się na cztery strefy. Najbardziej narażona na działanie wody jest strefa zero, zaś za najbardziej bezpieczną przyjmuje się strefę trzecią. W strefie zero nie wolno montować żadnych gniazd, włączników, itp. elementów elektroinstalacyjnych. Dopuszczalny jest jedynie montaż ogrzewaczy wody, które mają być zainstalowane na stałe. W trzeciej strefie mogą występować wszystkie potrzebne w codziennym użytkowaniu elementy instalacji elektrycznej, ale muszą charakteryzować się one odpornością na zachlapanie wodą.

Zobacz także