wentylacja i klimatyzacja - poradnik

W jaki sposób można odzyskiwać ciepło z wentylacji?

wentylacja z odzyskiem ciepłaCiepło, które jeszcze do niedawna wydalane było z naszych pomieszczeń do atmosfery, aktualnie można odzyskiwać i czynić niemałe oszczędności na zużyciu energii potrzebnej do jego wytworzenia. Istnieją na to trzy podstawowe metody. Jest to: recyrkulacja, rekuperacja i regeneracja. W każdym przypadku do sytemu wentylacyjnego musi być dołączone urządzenie, będące wymiennikiem ciepła. Spowodowanie procesu recyrkulacji jest najtańsze pod względem instalacyjnym, ale ze względu na słabą jakość powietrza nawiewanego – recyrkulację stosuje się już coraz rzadziej. Do zachodzenia procesu rekuperacji – potrzebne jest urządzenie zwane rekuperatorem. Istnieje kilka typów tych urządzeń, ale niestety ich koszt wciąż jest dość wysoki. Regeneracja zachodzi w bębnie(rotorze) wymiennika będącego regeneracyjnym obrotowym wymiennikiem ciepła. W przypadku zastosowania tego urządzenia odzysk ciepła może wynosić nawet 80%.Jakie są koszty wykonania wentylacji z odzyskiem ciepła?

wentylacja z odzyskiem ciepłaSystemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła stają się w nowych oraz poddawanych termomodernizacji budynkach coraz popularniejsze, choć niestety koszt ich instalacji jest niestety w dalszym ciągu wysoki. Na cenę powstania sytemu ma wpływ wielkość domu oraz ilość potrzebnego do wykonania kanałów wentylacyjnych materiału. Do tego należy doliczyć cenę rekuperatora. Najtańsze urządzenia kosztują kilka tysięcy złotych, ale droższe nawet ponad 10 000 PLN. Wiele zależy także od wyceny kosztów robocizny. Obecnie na rynku istnieje wiele firm oferujących montaż wentylacji mechanicznej od początku do końca. Ceny ich usług różnią się od siebie, a w wielu przypadkach różnice te są nawet bardzo znaczące. Dlatego przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia warto szczególnie dokładnie rozeznać miejscowy rynek usług w tym zakresie.

Jak działa krzyżowy wymiennik ciepła?

krzyżowy wymiennik ciepłaKrzyżowy wymiennik ciepła jest w dalszym ciągu jednym z częściej stosowanych w niewielkich domowych centralach wentylacyjnych. Ma on prostą budowę i jest stosunkowo tani. Wymiennik jest zbudowany z płyt stalowych, aluminiowych lub z tworzywa sztucznego, które ułożone są naprzemiennie jako nawiewne i wywiewne. Powietrze przepływa przez wymiennik w taki sposób, że strumień wywiewany nie miesza się ze strumieniem nawiewanym. Sprawność odzysku ciepła przez wymienniki krzyżowe wynosi od 60 – 70%. Urządzenia te jednak charakteryzuje skłonność do szronienia się w czasie spadku temperatury do około -2 stopnie Celsjusza. Efekt oszronionych płyt wymiennika blokuje przepływ powietrza i obniża sprawność tych urządzeń.

Zobacz także