kanalizacja i odwodnienia - poradnik

Szamba i kompostowniki - lokalizacja na działce

zdjęcie 1Szamba i kompostowniki zalicza się do urządzeń sanitarno – gospodarskich. Urządzenia takie podlegają zasadom sytuowania ich na działkach w określonych odległościach od innych obiektów. Zasady te dotyczą zarówno zabudowy jednorodzinnej, jak i siedliskowej i rekreacji indywidualnej. Urządzenia sanitarno – gospodarcze należy sytuować w odległości przynajmniej 5 m od okien i drzwi w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi. Odległość ta nie dotyczy jedynie dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej. Należy także zachować 2 m odległości w stosunku do działek sąsiednich, dróg, ulic i ciągów pieszych, jeżeli na działkach sąsiednich dotychczas nie ma omawianych obiektów. Jeśli takowe obiekty istnieją – odległość można zmniejszyć lub nawet budować w granicach działki.

Kiedy trzeba budować szambo?

szamboKonieczność gromadzenia i odprowadzenia ścieków we własnym zakresie zachodzi wszędzie tam, gdzie nie możliwości przyłączenia domu do kanalizacji. Bezodpływowe zbiorniki na nieczystości, czyli szamba są wciąż najpopularniejszym rozwiązaniem w budownictwie jednorodzinnym. Jest to spowodowane głównie niewygórowanymi kosztami ich budowy. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że kosztowna jest późniejsza eksploatacja szamba, ponieważ trzeba płacić za wywóz ścieków z niego. Są jednak przypadki, w których szambo jest jedyną możliwością na pozbycie się uciążliwych nieczystości bytowych. Jest tak szczególnie na niewielkich działkach, na których niemożliwa jest budowa przydomowej oczyszczalni oraz w sytuacjach, kiedy możliwości jej powstania nie uwzględnia Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Kiedy warto inwestować w przydomową oczyszczalnię ścieków?

oczyszczalnia ściekówKoszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków nie jest niski i przekracza nawet dwukrotnie wysokość nakładów poniesionych na powstanie na działce tradycyjnego szamba. Opłacalność inwestycji jest jednak niepodważalna. Koszty poniesione w czasie budowy zwracają się bowiem w ciągu kilku pierwszych lat użytkowania oczyszczalni. Jej eksploatacja jest prawie całkowicie darmowa. Jedyne pieniądze, jakie trzeba wydawać to kwota około 200 zł na opłacenie wywozu nagromadzonego osadu. Osad wywozi się przeciętnie raz na dwa lata. Natomiast zawartość szamba trzeba opróżniać co około 2 tygodnie, płacąc każdorazowo za usługę niemal tyle samo. Zatem jeśli posiadamy dość obszerną działkę i nie istnieją inne przeszkody uniemożliwiające budowę przydomowej oczyszczalni – sfinansowanie tej inwestycji zawsze jest sprawą opłacalną.

Zobacz także