instalacje elektryczne - poradnik

Licznik na kartę pre-paid – co to jest?

licznik na kartę pre-paidUsługa pre-paid jest znana w naszym kraju nie tylko w energetyce. W praktyce oznacza ona sprzedaż towarów lub usług na zasadzie przedpłaty. Stąd też inna nazwa liczników elektrycznych – liczniki przedpłatowe. Liczniki te funkcjonują w sposób podobny do funkcjonowania telefonów komórkowych lub telewizji na kartę. Prąd dopływa do domu jedynie wówczas, kiedy wykupi się jego odpowiedni limit. Kiedy limit ten zostanie wykorzystany, aby wznosić dopływ energii – trzeba za nią ponownie zapłacić. W powyższy sposób mamy możliwość wykupienia dowolnej ilości energii elektrycznej. Rozwiązaniem takim interesują się zwłaszcza osoby mniej zamożne oraz właściciele mieszkań i lokali użytkowych, którzy planują je wynajmować osobom trzecim. Licznik przedpłatowy jest także przydatny w domkach letniskowych, z których korzystamy jedynie sezonowo.

Jakie napięcie stosować w instalacjach oświetlenia ogrodu?

lampy ogrodoweLampy ogrodowe mogą być zasilane wysokim napięciem sieciowym, tj. 230 V oraz niskim napięciem 12 lub 24 V. Wybór konkretnych lamp należy uwarunkować zastosowanym w wykonanej instalacji napięciem. Na terenie niewielkich działek, gdzie do oświetlenia terenu wystarczy kilka punktów świetlnych można wykorzystać niskie napięcie. Jeśli jednak działka jest większa, a ogród przestronny – należy zdecydować się na zastosowanie napięcia sieciowego. 230 V pozwala na podłączenie do instalacji większej ilości lamp, jak również sprzętów ogrodowych, elektronarzędzi, czy chociażby elektrycznego grilla ogrodowego. Jest ono zatem bardziej praktyczne, jeśli z zewnętrznej instalacji zamierzamy korzystać w innych celach, aniżeli tylko samo oświetlanie przy jej użyciu ogrodu lub posesji.

Jak układać kable do instalacji pod oświetlenie ogrodowe?

oświetlenie ogrodoweSposób układania i prowadzenia kabli instalacyjnych jest uzależniony od wykorzystanego napięcia elektrycznego. Znacznie większymi restrykcjami jest obwarowane układanie kabli dla instalacji zasilanych wysokim napięciem sieciowym. Wówczas kable układa się w wykopie o głębokości 70 cm. Kable te powinny przebiegać w liniach prostych,  a zmiana ich trasy nie może mieć formy łuku, a kąta prostego. Przewody nie mogą znajdować się w pobliżu dużych drzew, fundamentów oraz rur wodociągowych. Kable do instalacji niskonapięciowej można układać w dowolny sposób i na dowolnej głębokości. Należy jedynie zwrócić uwagę, aby głębokość nie narażała kabli na uszkodzenie podczas wykonywania podstawowych prac ogrodowych.

Zobacz także