instalacje elektryczne - poradnik

Jakie powinno być natężenie oświetlenia?

Poszczególne źródła światła powinny generować odpowiednią jego ilość, zależną od rodzaju czynności jakie wykonujemy. Przyjmuje się, że do czynności wymagających średniej uwagi potrzebujemy około 300 luksów, do pracy przy komputerze około 500 luksów, a do prac precyzyjnych 750 luksów. Do odpoczynku czy oglądania telewizji wystarczy zaledwie 20-30 luksów. Poniżej 20 luksów człowiek ma problem z rozpoznawaniem rysów twarzy.
Przykładowe sugerowane wartości natężenia oświetlenia w pomieszczeniach:

oświetlenie w kuchniPokój dzienny
oświetlenie ogólne w pomieszczeniu - 100 - 200 lx
pole czytania i pisania - 300 - 500 lx
stół jadalniany - 300 - 500 lx
stanowisko komputerowe - 500 - 750 lx
Kuchnia
oświetlenie ogólne - 200 - 300 lx
oświetlenie nad szafkami - 500 lx
Inne
schody, korytarz, przejścia - 50 - 100 lx
łazienka i toaleta - 100 - 300 lx
lustro - 300 - 500 lx

Kiedy trzeba remontować instalację elektryczną?

zdjęcie 1Zgodnie z przepisami prawa – instalacja elektryczna musi zostać objęta modernizacją, kiedy przebudowujemy lub rozbudowujemy dotychczasowy dom. Jednak do remontu warto przystąpić nie tylko w tych okolicznościach. Niesprawna lub przestarzała instalacja elektryczna stanowi zagrożenie pożarowe, jak również może spowodować porażenie prądem. Trzeba pamiętać, że jeśli dom lub mieszkanie ma kilkadziesiąt lat i dotychczas nie wymieniono w nim instalacji – z całą pewnością jest to teraz konieczne. Dawniejsze projekty instalacji nie uwzględniały przecież tylu sprzętów elektrycznych, które użytkujemy w naszych domach w chwili obecnej. Jeśli do starej instalacji podłączy się zbyt dużą ilość odbiorników jednocześnie może dojść do jej przeciążenia, a w następstwie nawet do bardzo poważnego pożaru. Dlatego też nie zwlekajmy z remontem zwłaszcza wtedy, gdy instalacja jest przestarzała, a przy jej pomocy chcemy np. ogrzewać mieszkanie.

Na co należy zwrócić uwagę przy montażu urządzeń elektrycznych na zewnątrz budynku?

Urządzeń elektrycznych nie wolno montować na zewnątrz bezpośrednio przy instalacji odgromowej. Istnieje realne zagrożenie wniknięcia prądu udarowego poprzez te urządzenia do instalacji elektrycznej. Najczęściej taki odstęp dla budynków o wysokości do 10 m wynosi ok. 70 cm.

Dokładne sposoby wyznaczania odstępów opisane są w normach:

• PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

• PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzenie urządzeń piorunochronnych.

Zobacz także