instalacje wodne - poradnik

Jakich dokumentów wymaga budowa studni wierconej?

studniaStudnia wiercona wymaga pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli jej głębokość przekracza 30 m lub możliwy jest z niej pobór wód w ilości większej niż 5 m3 na dobę. Aby uzyskać pozwolenie wodnoprawne, konieczne będą: decyzja o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został sporządzony; opis planowanej działalności (sporządzony w języku nietechnicznym); operat wodnoprawny (jego funkcję może pełnić projekt, jeśli spełnia określone w rozporządzeniu warunki), uzupełniony o dokumentację hydrogeologiczną. Obudowa studni wymaga zgłoszenia budowlanego. Zgłoszenie budowlane (wniosek) musi być uzupełnione o:oświadczenie o przysługującym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i pozwolenie wodnoprawne wraz z dokumentacją.

Pompy głębinowe – zastosowanie

Pompy głębinowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie trzeba pompować wodę ze znacznej głębności. Pompy te są wykorzystywane zarówno przez zakłady produkcyjne, duże, miejskie sieci wodociągowe, jak i przez osoby prywatne, korzystające z indywidualnych ująć wody. Przy ich użyciu pompuje się głównie wodę, ale po uprzednich ustaleniach z producentem – pompy głębinowe mogą być także wykorzystywane do przepompowywania innych cieczy. Najczęściej jednak pompy stosuje się do pompowania wody pitnej, wody surowej, morskiej oraz do pozyskiwania wód termalnych i mineralnych. W każdym przypadku warunkiem jest ograniczona ilość zanieczyszczeń w wodzie. Mowa zwłaszcza o zanieczyszczeniach mogących powodować powstawanie osadów w urządzeniu.

pompy głębinowe

Czym charakteryzują się nowoczesne pompy głębinowe?

pompa głębinowa
Nowoczesne pompy głębinowe charakteryzują się przede wszystkim bezawaryjnym działaniem i dużą wytrzymałością na zużycie. Urządzenia te wyposaża się w szereg zabezpieczeń chroniących je przed przepięciami, nagłymi zmianami napięcia i innymi czynnikami mogącymi zakłócić prawidłową ich pracę. Pompy pracują automatycznie, co oznacza, że załączają się i wyłączają zgodnie z istniejącym poborem wody. Aby jeszcze bardziej ograniczyć ich szybkie zużycie się – zespoły głębinowe coraz częściej doposaża się w zbiorniki hydroforowe. W owych zbiornikach gromadzony jest niewielki zapas wody, dzięki czemu pompa nie załącza się przy każdorazowym odkręceniu kranu z wodą. Silniki pomp głębinowych startują łagodnie, co wyklucza powstawanie w urządzeniach udarów hydraulicznych, czy prądowych. Pompy nie psują się i są urządzeniami długowiecznymi.  

Zobacz także