instalacje elektryczne - poradnik

Jak układać kable do instalacji pod oświetlenie ogrodowe?

oświetlenie ogrodoweSposób układania i prowadzenia kabli instalacyjnych jest uzależniony od wykorzystanego napięcia elektrycznego. Znacznie większymi restrykcjami jest obwarowane układanie kabli dla instalacji zasilanych wysokim napięciem sieciowym. Wówczas kable układa się w wykopie o głębokości 70 cm. Kable te powinny przebiegać w liniach prostych,  a zmiana ich trasy nie może mieć formy łuku, a kąta prostego. Przewody nie mogą znajdować się w pobliżu dużych drzew, fundamentów oraz rur wodociągowych. Kable do instalacji niskonapięciowej można układać w dowolny sposób i na dowolnej głębokości. Należy jedynie zwrócić uwagę, aby głębokość nie narażała kabli na uszkodzenie podczas wykonywania podstawowych prac ogrodowych.

Jaka instalacja oświetlenia ogrodu?

zdjęcie 1Instalacje pod oświetlenie ogrodowe wyposaża się w różnego rodzaju czujniki lub podłącza pod inteligentny system sterujący domem i ogrodem. Jednak inteligentne rozwiązania, choć są najwygodniejsze – wciąż nie znajdują zbyt wielu użytkowników. Powodem jest ich wygórowany koszt. Natomiast czujniki są dużo tańsze i także dają pewien komfort korzystania z instalacji oraz przyczyniają się do oszczędnego zużywania przez nią energii elektrycznej. Do wyboru użytkowników dostępne są czujniki zmierzchowe,  czujniki ruchu lub włączniki wyposażone w programator czasu. Ich rodzaj należy dostosować do indywidualnych potrzeb, oświetlanego terenu i oczekiwań, jakie mamy wobec urządzeń.

Jak dbać o klimatyzator?

zdjęcie 1Dbałość o system klimatyzacji w domu polega głównie na jej systematycznym czyszczeniu oraz regularnym serwisowaniu. Czyszczenia najczęściej można dokonywać samodzielnie, a podlegać powinny mu przede wszystkim filtry znajdujące się w klimatyzatorze. Standardowe filtry powietrzne są przeważnie wielokrotnego użycia i wystarczy je wyjąć z urządzenia i wyczyścić we wskazany przez producenta sposób. Oprócz nich w klimatyzatorach często znajdują się jednak filtry, które są produktami zużywającymi się. Takie filtry należy co pewien czas wymieniać na nowe. Trzeba sobie zdawać sprawę, że brak konserwacji klimatyzatora lub jej niewłaściwe przeprowadzanie jest w stanie w niedługim czasie osłabić wydajność systemu, a nawet doprowadzić do jego całkowitej niewydolności.

Zobacz także