grzejniki - poradnik

Jak odpowietrzać grzejnik?

grzejnikPopularnym rozwiązaniem jest odpowietrznik – można go kupić jako dodatkowe wyposażenie, ale coraz więcej firm proponuje grzejniki z fabrycznie zamontowanym odpowietrznikiem. Urządzenie zakłada się w górnej części grzejnika i obsługuje ręcznie. Aby za jego pomocą usunąć powietrze (i ewentualnie inne gazy, jak wodór czy siarkowodór będące produktami korozji), trzeba go odkręcić. Ale uwaga – na wylocie pojawia się wtedy woda. Dostępne są jednak wygodniejsze urządzenia do odpowietrzania, składające się z pokrętła z niewielkim zbiorniczkiem, w którym zbiera się woda.
Odpowietrzać można też od razu całą instalację. Jak to robić?

  • wyposażyć piony w odpowietrzniki automatyczne,
  • w przypadku instalacji z tworzyw sztucznych stosować rury z tzw. barierą antydyfuzyjną. Jest to w uproszczeniu cienka warstwa metalowa, która zapobiega przenikaniu powietrza do wnętrza instalacji,
  • stosować separatory powietrza – wytrącają pęcherzyki powietrza; umieszcza się je w węźle cieplnym lub tuż za kotłem.

Jak zabezpieczyć grzejniki podczas remontu?

grzejnik pokojowyTrzeba zabezpieczyć grzejnik folią ochronną (a z nowego nie zdejmować osłony nałożonej fabrycznie). Grzejnik powinien być nią zabezpieczony aż do momentu zakończenia prac. Nie należy bowiem ryzykować zabrudzenia grzejnika np. farbą czy cementem. Trudno potem je usunąć w inny sposób niż np. ostrym narzędziem, a to z kolei kończy się zazwyczaj porysowaniem grzejnika, czyli uszkodzeniem warstwy zabezpieczającej. W ten sposób powstają ogniska korozji i grzejnik niszczeje.
Co jednak zrobić, kiedy jego powierzchnia zostanie uszkodzona? Producenci mają w ofercie specjalne farby antykorozyjne, sprzedawane w niewielkich słoiczkach wraz z pędzelkiem, służące właśnie do zabezpieczenia uszkodzonej powierzchni.

Za słaby grzejnik a praca kotła

grzejnik drabinkowyMam ogrzewanie gazowe, kocioł Buderus wraz z grzejnikami typu VK-Profil . W pomieszczeniu o powierzchni 15 m? został zamontowany grzejnik o mocy 1823 W (zasilanie 70/55/20 st. C). Jeśli instalator na piecu ustawił temperaturę zasilania 55 st. C i przy takiej temperaturze okazuje się, że grzejnik jest za słaby, to czy kocioł będzie pobierał znacznie więcej gazu, by ogrzać tę powierzchnię. Jeżeli temperatura na zasilaniu zostanie zmieniona na 70 st., to czy kocioł będzie zużywał mniej gazu, bądź wręcz przeciwnie, będzie go pobierał jeszcze więcej.

Dom został zmodernizowany, ściany mają grubość 40 cm + 10 cm styropianu.

Radzi

Rafał Burzyński
Buderus Technika Grzewcza
Dział Techniczny

Na opisanym przykładzie widać, jakie ryzyko niesie ze sobą dobór kotła i grzejników na podstawie wskaźników, a nie projektu instalacji.
Innym zagadnieniem jest zmniejszenie wydajności cieplnej grzejnika (oddawanej do pomieszczenia mocy) przy obniżeniu temperatury wody dostarczanej do grzejnika. Przy opisanym obniżeniu temperatury moc grzejnika spada prawie o połowę z 1823 [W] do wartości około 1010 [W]. Wniosek: stosując nawet metodę wskaźnikową, grzejnik należy dobrać w zależności od parametrów (głównie temperatur), jakie będą panowały w instalacji.
Co do spalania większej ilości gazu: rozpatrując dostarczenie określonej ilości ciepła do pomieszczenia należy stwierdzić, że kocioł kondensacyjny w temperaturze 55 [C] będzie pracował
z wyższą sprawnością niż przy 70 [C]. Kocioł niskotemperaturowy też będzie miał wyższą sprawność, ale ze względu na kondensację ulegnie uszkodzeniu na skutek korozji. Wyższa sprawność (kilka do kilkunastu procent) oznacza proporcjonalnie niższe zużycie gazu.
Podsumowując, proponowałbym podwyższenie dopuszczalnej temperatury na zasilaniu instalacji centralnego ogrzewania i sterowanie temperaturą kotła względem temperatury zewnętrznej (wg tzw. krzywej grzewczej), co pozwoli na obniżenie temperatury na kotle (wyższa sprawność) i grzejniku (mniejsza cieplna wydajność grzejnika), gdy tylko temperatura za oknem będzie na to pozwalała bez uszczerbku na komforcie cieplnym.

Zobacz także