instalacje gazowe - poradnik

Eksploatacja urządzeń gazowych

zdjęcie 1Urządzenia gazowe są pod szczególnym nadzorem i należy je montować oraz eksploatować ze wzmożoną rozwagą. Każde urządzenie zasilane gazem posiada zalecenia producenckie, których dla bezpieczeństwa należy skrupulatnie przestrzegać. Przypadkowa nie powinna być także lokalizacja kuchni, kotłów gazowych, czy podgrzewaczy wody. Kotły gazowe najczęściej należy umieszczać w specjalnie przeznaczonych na ten cel pomieszczeniach. Natomiast kuchenki nie powinny znajdować się tuż pod oknem. Całkowicie niedopuszczalne jest zabudowywanie urządzeń w szafkach i innych domowych schowkach. Rury z gazem w pomieszczeniach mieszkalnych można osłonić płytami gipsowo – kartonowymi. Zaś w pomieszczeniach niemieszkalnych powinny one przebiegać po wierzchu ścian. Przed każdym urządzeniem zasilanym gazem powinien znajdować się zawór umożliwiający odcięcie gazu w razie ewentualnego zagrożenia.

Jak ulokować w domu kotłownię gazową?

zdjęcie 1Lokalizacja kotła gazowego w domu zależy od jego mocy cieplnej oraz od rodzaju gazu, jakim jest zasilany. Pewne ograniczenia występują zwłaszcza przy ogrzewaniu domu gazem płynnym. Kotły zasilane takim gazem nie powinny bowiem znajdować się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu terenu, czyli w piwnicy. Jest to związane z gęstością paliwa, która jest większa od gęstości powietrza i z zagrożeniem wybuchem w razie wystąpienia nieszczelności instalacji. Obowiązujących przepisów nie należy lekceważyć, ponieważ chodzi tu o nasze własne bezpieczeństwo. Kotły gazowe o mocy do 30 kW nie muszą być instalowane w specjalnie wydzielonym do tego celu pomieszczeniu technicznym, choć tak właśnie jest najbezpieczniej. Przepisy dopuszczają jednak montaż niewielkich urządzeń np. w kuchni lub łazience.

Zatrucie tlenkiem węgla

zdjęcie 1Tlenek węgla jest produktem ubocznym procesu spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych. Nadmierna jego emisja powoduje poważne zatrucie organizmu ludzkiego, a w wielu przypadkach nawet śmierć. Gaz jest bezbarwny, bezwonny i bezsmakowy, stąd wykrycie jego obecności nie jest wcale takie oczywiste. Do powyższego celu służą specjalne detektory dwutlenku węgla, które bezwzględnie warto nabyć i zainstalować w swoim domu. Ponadto należy zadbać o szczelność oraz drożność przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Konieczne jest również kontrolowanie stanu technicznego urządzeń grzewczych oraz instalacji gazowej. Pamiętajmy, że kotły z otwartą komorą spalania czerpią powietrze z pomieszczenia, w którym się znajdują. W pomieszczeniu tym należy zatem zadbać o stały dopływ świeżego powietrza z zewnątrz. Z całą pewnością nie opłaca się w tym przypadku oszczędność pieniędzy czyniona na samodzielnych naprawach lub przeróbkach instalacji centralnego ogrzewania. Tego rodzaju czynności zawsze powinien wykonywać specjalista z odpowiednimi uprawnieniami.

Zobacz także