instalacje wodne - poradnik

Czy woda podawana do sieci z ujęcia powierzchniowego ma gorszą jakość niż z podziemnego?

woda pitna
Jakość wody podawanej do sieci nie zależy od źródła pochodzenia. Woda przeznaczona do spożycia spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia niezależnie od źródła pochodzenia.
Oczywiście, woda z ujęcia powierzchniowego ma inny skład niż z podziemnego, ale każda woda przeznaczona do spożycia przez ludzi przechodzi przez stację uzdatniania. Stacje uzdatniania budowane są dla konkretnego ujęcia. Dlatego projektowane są w oparciu o skład chemiczny ujmowanej wody.  Woda z ujęcia podziemnego najczęściej musi być napowietrzona i przefiltrowana (usuwanie żelaza i manganu); woda z ujęcia powierzchniowego podlega najczęściej koagulacji i filtracji (usuwanie zawiesin i związków organicznych).
Niezależnie od pochodzenia woda jest dezynfekowana (chlorem albo jego związkami lub ozonem).

Pompy głębinowe – zastosowanie

Pompy głębinowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie trzeba pompować wodę ze znacznej głębności. Pompy te są wykorzystywane zarówno przez zakłady produkcyjne, duże, miejskie sieci wodociągowe, jak i przez osoby prywatne, korzystające z indywidualnych ująć wody. Przy ich użyciu pompuje się głównie wodę, ale po uprzednich ustaleniach z producentem – pompy głębinowe mogą być także wykorzystywane do przepompowywania innych cieczy. Najczęściej jednak pompy stosuje się do pompowania wody pitnej, wody surowej, morskiej oraz do pozyskiwania wód termalnych i mineralnych. W każdym przypadku warunkiem jest ograniczona ilość zanieczyszczeń w wodzie. Mowa zwłaszcza o zanieczyszczeniach mogących powodować powstawanie osadów w urządzeniu.

pompy głębinowe

Czym charakteryzują się nowoczesne pompy głębinowe?

pompa głębinowa
Nowoczesne pompy głębinowe charakteryzują się przede wszystkim bezawaryjnym działaniem i dużą wytrzymałością na zużycie. Urządzenia te wyposaża się w szereg zabezpieczeń chroniących je przed przepięciami, nagłymi zmianami napięcia i innymi czynnikami mogącymi zakłócić prawidłową ich pracę. Pompy pracują automatycznie, co oznacza, że załączają się i wyłączają zgodnie z istniejącym poborem wody. Aby jeszcze bardziej ograniczyć ich szybkie zużycie się – zespoły głębinowe coraz częściej doposaża się w zbiorniki hydroforowe. W owych zbiornikach gromadzony jest niewielki zapas wody, dzięki czemu pompa nie załącza się przy każdorazowym odkręceniu kranu z wodą. Silniki pomp głębinowych startują łagodnie, co wyklucza powstawanie w urządzeniach udarów hydraulicznych, czy prądowych. Pompy nie psują się i są urządzeniami długowiecznymi.  

Zobacz także