pompy ciepla - poradnik

Co oznacza tryb pracy mono- i biwalentny?

pompa ciepłaMonowalentny tryb pracy oznacza, że pompa ciepła jest jedynym urządzeniem służącym do wytworzenia energii cieplnej dla instalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody.

W trybie biwalentnym obok pompy ciepła mamy kocioł gazowy lub olejowy. Gdy temperatura na zewnątrz jest szczególnie niska, pompa ciepła się wyłącza, a energię cieplną uzyskujemy z kotła gazowego lub olejowego. W tzw. trybie monoenergetycznym pompa ciepła pracuje w połączeniu z elektrycznym układem dogrzewania, zapewniającym odpowiednią ilość energii cieplnej w okresach szczytowego poboru. Aby uzyskać oszczędności, należy w każdym przypadku założyć w projekcie monowalentny, tj. samodzielny, tryb pracy.

Pompa ciepła - jak działa?

Zasadniczo pompa ciepła działa tak samo jak lodówka – tyle że układ jest odwrócony. Lodówka pobiera ciepło z komory i odprowadza je na zewnątrz. Pompa ciepła natomiast pobiera ciepło ze środowiska i przekazuje je do instalacji grzewczej w domu.

pompa ciepła

pompa ciepła - z czego się składa?

pompa ciepłaInstalacja z pompą ciepła obejmuje trzy główne podzespoły:

  • układ źródła ciepła, który pobiera energię z powietrza na zewnątrz, gruntu lub wód gruntowych i doprowadza ją do pompy ciepła;
  • pompa ciepła podnosi temperaturę nośnika energii cieplnej do poziomu użytecznego w instalacji grzewczej;
  • instalacja grzewcza, np. ogrzewanie podłogowe, przekazuje energię cieplną do pomieszczenia.

Aby zapewnić najwyższą wydajność, ekonomiczną eksploatację, czyli oszczędność, te trzy podzespoły muszą być do siebie optymalnie dopasowane.

Zobacz także