Wentylacja kotłowni

Wentylacja kotłowni centralnego ogrzewania ma za zadanie dostarczyć odpowiednią ilość powietrza do procesu spalania, jak i zapewnić odpowiednią wymianę powietrza. Doprowadzenie powietrza musi odbywać się w sposób ciągły.

Wentylacja kotłowni ma również zmniejszać stężenie szkodliwych gazów w przypadku wydzielania ich w procesie spalania. Nie dopuszcza do ich stężenia powyżej granicy zapłonu czy też wybuchowości. Zapewnia taką jakość powietrza wewnątrz, aby nie stanowiło ono zagrożenia dla osób obsługujących kotłownię. Najogólniej wentylację można podzielić w następujący sposób:

kotłowniaWentylacja naturalna:
Wentylacja otworowa - krótkotrwała, wymagająca obecności człowieka - realizowana przez otwarcie okien i drzwi pomieszczeń. Ten sposób pozwala na całkowitą wymianę powietrza w pomieszczeniu w stosunkowo krótkim czasie, poprzez wykorzystanie tzw. efektu przeciągu.

Wentylacja grawitacyjna z wykorzystaniem przewodów kominowych (najpopularniejsza). Wymiana powietrza następuje na skutek różnicy ciśnień i różnicy temperatur panujących wewnątrz i na zewnątrz. Częstym czynnikiem, który ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie tej wentylacji jest działanie wiatru, które może wzmagać lub też osłabiać działanie wentylacji.

Wentylacja grawitacyjna poprzez deflektory dachowe. Tu wymiana powietrza jest wynikiem działania wiatru na wylot deflektora oraz ciągu kominowego wytworzonego w pomieszczeniu. Cieplejsze powietrze unosi się pod strop pomieszczenia, wytwarzając tam niewielkie nadciśnienie i poprzez deflektory wydostaje się na zewnątrz. Wentylacja grawitacyjna kominowa i ta przez deflektory dachowe jest często wspomagana przez różnego rodzaju nasady kominowe wykorzystujące siłę i kierunek wiatru.

Wentylacja mechaniczna:
Wentylacja mechaniczna wyciągowa, mieszana z grawitacyjną wentylacją nawiewną.
Odprowadzenie powietrza z pomieszczenia następuje za pomocą wyciągowych wentylatorów mechanicznych, zamontowanych w/na kanałach wyciągowych. W wyniku wytworzonego podciśnienia w pomieszczeniu powietrze zewnętrzne w sposób naturalny (grawitacyjny) otworami nawiewnymi napływa do pomieszczenia. Ten rodzaj wentylacji nie powinien być stosowany w pomieszczeniach, w których zainstalowane są urządzenia grzewcze z otwartą komorą spalania - tj. pobierające potrzebne do spalania powietrze z pomieszczenia. Taka bowiem wentylacja spowoduje cofanie się spalin do pomieszczenia.

Wentylacja mechaniczna nawiewna, mieszana z grawitacyjną wentylacją wywiewną
. Doprowadzenie powietrza do pomieszczenia realizowane jest za pomocą wentylatorów zamontowanych w/na kanałach nawiewnych. W wyniku wytworzonego nadciśnienia w pomieszczeniu, powietrze wewnętrzne w sposób naturalny (grawitacyjny) otworami wentylacji wywiewnej wydostaje się na zewnątrz. Również i ten sposób wentylacji nie powinien być stosowany w pomieszczeniach, w których zainstalowane są urządzenia grzewcze z otwartą komorą spalania. Spalanie z nadmiarem powietrza powoduje utrudnienia, czy też wręcz brak możliwości kontroli temperatury w jakiej przebiega proces spalania, co w konsekwencji może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia grzewczego. W kominie spalinowym zaś może powstać mieszanka spalin z powietrzem na granicy wybuchowości.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, zblokowana. Nawiew i wywiew powietrza z pomieszczenia realizowany jest za pomocą wentylatorów zamontowanych w/na kanałach wywiewnych i nawiewnych. Ten rodzaj wentylacji jest najłatwiejszy do kontrolowania, dobór wentylatorów wyciągowych i nawiewnych odpowiedniej mocy, zastosowanie automatyki do regulacji pracy wentylatorów, odpowiedni dobór mocy z uwzględnieniem oczywiście niezbędnej ilości powietrza potrzebnego do spalania - powoduje, że ten rodzaj wentylacji jest optymalnym. Jedynym zauważalnym jego mankamentem jest zależność od energii elektrycznej, w przypadku przerw w dostawach prądu wentylacja przestaje funkcjonować. Zblokowanie wentylacji (tj. włączanie jej jednym włącznikiem) wyklucza powstawanie w pomieszczeniu kotłowni nad- oraz podciśnienia, a co za tym idzie można ją stosować w pomieszczeniach, w których zainstalowane są urządzenia z otwartą komorą spalania.

Trzeba pamiętać, że salon z kominkiem z płaszczem wodnym, również trzeba potraktować jako kotłownię. Kominek z płaszczem wodnym jest przecież niczym innym jak kotłem c.o. zasilanym paliwem stałym, o zmodyfikowanej budowie.

Oceń artykuł
3,57 / 7 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także