Wentylacja domu - wymagania

3
Wentylacja domu - wymagania
Najważniejsze wymagania dla wentylacji z punktu widzenia projektantów są zawarte w normie.

Właściwa wentylacja pomieszczeń jest niezbędna dla zdrowia, bezpieczeństwa i komfortu użytkowników oraz dla pracy urządzeń. Dobrze zaprojektowane pomieszczenia muszą umożliwiać wentylację naturalną, a jeśli jest to niemożliwe – wentylacja jest wspomagana mechanicznie.

Wentylacja polega na usuwaniu z pomieszczeń zanieczyszczonego powietrza i wprowadzaniu powietrza świeżego. Wentylacja naturalna odbywa się dzięki różnicy temperatur powietrza na zewnątrz i wewnątrz budynku. Wentylacja mechaniczna polega na wspomaganiu wymiany powietrza poprzez wymuszanie przepływu (wentylatory, nawiewniki). Pozwala na osiągnięcie wymaganych dla różnych pomieszczeń strumieni przepływu.

Przeczytaj: Rekuperacja: co to jest i czy warto ją mieć

Wymiana powietrza w pomieszczeniach - wymagania

W każdym pomieszczeniu musi następować wymiana powietrza. Wymagania wobec różnych pomieszczeń (zależne od ich przeznaczenia i wyposażenia) są opisane jako strumienie powietrza (ilości wymian). Strumień powietrza to ilość, która musi być usunięta z pomieszczenia w ciągu godziny. Strumień powietrza usuwanego odpowiada oczywiście strumieniowi powietrza wprowadzanego, dlatego często mówi się też o "wymianie'' powietrza. Wymagane strumienie powietrza wynoszą (zgodnie z normą: PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania):

 • kuchnia z kuchenką gazową - 70 m³/h;
 • kuchnia z kuchenką elektryczną - 50 m³/h;
 • łazienka - 50 m³h;
 • toaleta - 30 m³/h;
 • pokój mieszkalny - 30 m³/h;
 • pomieszczenie pomocnicze (bez okna) - 15 m³/h;
 • przedsionek - 15 m³/h.

Strumienie mogą być też określone jako ''liczba wymian''. Jedna ''wymiana'' odpowiada objętości pomieszczenia, która musi być wymieniona w ciągu godziny. Wymagania w budynkach wielorodzinnych:

 • piwnica lokatorska - 0,3 wymiany na godzinę;
 • pralnia - 2,0 wymiany na godzinę;
 • suszarnia - 1,0 wymiana na godzinę;
 • klatka schodowa - 0,4-0,6 wymiany na godzinę.

Dla budynków użyteczności publicznej strumień powietrza zależy od ilości przebywających w nich ludzi i jest określony jako:

 • 20 m³/h dla każdej przebywającej osoby;
 • 30 m³/h dla każdej przebywającej osoby jeżeli dopuszcza się palenie tytoniu;
 • 15 m³/h dla każdego dziecka (żłobki i przedszkola).

Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych

W budynkach nie wyższych niż 9 kondygnacji można stosować wentylację naturalną lub mechaniczną, w wyższych - mechaniczną. Dla budynków wyższych konieczna jest wentylacja mechaniczna, najlepiej wywiewno-nawiewna (zarówno usuwanie, jak i dostarczanie powietrza jest wymuszane przez urządzenia wentylacyjne). Pokoje mieszkalne muszą mieć zapewniony odpływ powietrza poprzez tzw. otwory wyrównawcze. Rolę tych otworów pełnią otwory w górnej części drzwi, szczeliny między krawędzią drzwi a sufitem lub ewentualnie między krawędzią drzwi a podłogą. Przekrój powierzchni wyrównawczych musi wynosić co najmniej 80 cm². Warunki te nie muszą być spełnione, jeśli w ramie okiennej zainstalowany jest nawiewnik, umożliwiający wymianę powietrza między pomieszczeniem a środowiskiem zewnętrznym. Jeśli w mieszkaniu znajdują się urządzenia wymagające grawitacyjnego odprowadzenia spalin (paleniska, kominki, podgrzewacze gazowe), wymagają one wentylacji naturalnej lub nawiewno - wyciągowej.

Polecany artykuł: Skuteczna wentylacja - grawitacyjna czy mechaniczna?

Wentylacja łazienki i kuchni

Łazienki, ustępy kuchnie i pomieszczenia pomocnicze bez okien muszą być zaopatrzone w piony wentylacyjne z kratką wywiewną. Pion wentylacyjny musi mieć średnice minimalnie 14 cm i gwarantować odpływ zanieczyszczonego powietrza (jest wyprowadzone ponad dach). Powietrze dopływające dociera do tych pomieszczeń poprzez otwory w dolnych częściach drzwi lub przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą lub progiem. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić 200 cm². Dodatkowej wentylacji wymaga kanalizacja sanitarna. Każdy pion kanalizacyjny musi być wyprowadzony na dach (0,5 m ponad powierzchnię dachu) i zakończony rurą wywiewną.

Wentylacja piwnic i pomieszczeń gospodarczych

Pomieszczenia gospodarcze, takie jak pralnie, suszarnie wymagają osobnego pionu wentylacyjnego. Nie można łączyć tych pionów i pionów obsługujących mieszkania. W piwnicy często znajduje się węzeł cieplny lub kotłownia (na paliwa stałe lub gazowe). Kotłownia musi mieć system wentylacji nawiewno-wywiewnej, nie można stosować mechanicznej wentylacji wyciągowej.

Zobacz też: Klimatyzator w mieszkaniu w bloku. Formalności i możliwości montażu

Oceń artykuł
4,00 / 16 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz

Autor: Joanna Ryńska

Zdjęcia: aereco

Polecamy Ci również

Zobacz także