Szkolenia dla elektryków – nowe normy

8.09.2010  8.00 - 15.00

2.6. Wykonywanie poszczególnych rodzajów prób:
2.6.1. Ciągłość przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych oraz pomiar rezystancji przewodów  
ochronnych.
2.6.2. Pomiar rezystancji izolacji. 
2.6.2.1. Wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji. 
2.6.2.2. Pomiar rezystancji izolacji obwodów oświetleniowych
2.6.2.3. Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń transformatora. 
2.6.2.3. Pomiar rezystancji izolacji kabla. 
2.6.2.4. Przyrządy do pomiaru rezystancji.
2.6.3. Próba wytrzymałości elektrycznej.
2.6.4. Rezystancja podłogi i ścian.
2.7.  Samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN.
2.7.1. Pomiar impedancji pętli zwarciowej metodą spadku napięcia. 
2.7.2. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej w układzie TT. 
2.7.3. Skuteczność ochrony w układzie IT. 
2.7.4. Stan ochrony przeciwporażeniowej w obwodach z elementami energoelektronicznymi. 
2.7.4.1. Ochrona przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania.
2.7.4.2. Ochrona przy użyciu połączeń wyrównawczych.
2.7.4.3. Sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
2.7.5. Mierniki do sprawdzania zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych.
2.7.6. Błędy popełniane przy pomiarze impedancji pętli zwarcia.
2.8. Wykonywanie pomiarów w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi.
2.8.1. Wyłączniki różnicowoprądowe w instalacjach. 
2.8.2. Metody sprawdzania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w obwodach z wyłącznikami    różnicowoprądowymi.
2.8.3. Zakres sprawdzania wyłączników ochronnych różnicowoprądowych.
2.8.5. Sprawdzanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych testerem.
2.8.6. Sprawdzanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych przyrządami  mikroprocesorowymi.
2.9.  Ochrona uzupełniająca.
2.10. Sprawdzenie biegunowości.
2.11. Sprawdzenie kolejności faz.
2.12. Próby funkcjonalne.
2.13. Spadek napięcia.
2.14. Pomiar rezystancji uziemienia uziomu.
2.14.1. Metody pomiaru rezystancji uziomów.
2.14.2. Sprawdzenie poprawności wykonania pomiaru rezystancji uziomu.
2.14.3. Rezystancja uziomów pomocniczych.
2.14.4. Czynniki wpływające na jakość uziomu.
2.14.4. 1. Wpływ powłoki ochronnej na szybkość korozji elementów uziomu.
2.14.5. Pomiar rezystywności gruntu.
2.14.6. Pomiar rezystancji uziemień piorunochronnych miernikiem udarowym.
2.14.7. Badania techniczne i pomiary kontrolne urządzenia piorunochronnego.
2.14.8. Metoda B3 – pomiaru rezystancji pętli uziemienia z użyciem zacisków prądowych.
2.14.9. Wymagania dotyczące wartości rezystancji uziemień odgromowych.
3. Pomiary natężenia oświetlenia.
4. Pomiar prądów upływu.
5. Kontrola elektronarzędzi.
6. Badania spawarek.
7. Badania sprzętu ochronnego
8. WZORY PROTOKOŁÓW.

Oceń artykuł
5,00 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Więcej na ten temat:

, ,

Opracowanie: Redakcja

Źródło: Biuro Promocji Inwestycji "Egeria"

Polecamy Ci również

Zobacz także