Płytowy fundament grzewczy Legalett

Fundament, choć niewidoczny, jest najważniejszą częścią budynku. Dobrze zaprojektowany i wykonany zapewnia nie tylko pewną podstawę naszego domu,
ale również zabezpieczenie przed wilgocią i jej skutkami, a także stabilną temperaturę, komfort cieplny i niższe koszty eksploatacji systemu grzewczego.

płytowy fundament grzewczyPłyta grzewcza Legalett stanowi połączenie konstrukcji płyty fundamentowej z systemem ogrzewania podłogowego powietrzem.

Doświadczenie
Płytowy fundament grzewczy Legalett jest szwedzkim rozwiązaniem systemowym. Powstał na początku lat osiemdziesiątych, jako odpowiedź na narastające problemy z wilgocią i pleśnią w nowo powstających budynkach. Podstawowa wiedza o wilgoci w branży budowlanej nie była wystarczająca, dlatego stworzono optymalną konstrukcję fundamentu w celu wyeliminowania fizycznych przyczyn powstawania wilgoci i pleśni z gruntu. Prace badawcze prowadzone były w ścisłej współpracy z wiodącymi szwedzkimi naukowcami, specjalizującymi się w problematyce wilgoci.

Charakterystyczny dla tej technologii sposób posadowienia tj. 16 cm zagęszczonej warstwy drenażowej pod całą płytą fundamentową oraz 16 cm warstwy styropianu zapewnia izolację przeciwwilgociową i termiczną. Idea połączenia posadowienia budynku z powietrznym ogrzewaniem podłogowym uzyskała pozytywną opinię Instytutu SITAC Boverket w Szwecji, jak i Instytutu Techniki Budowlanej ITB w Polsce. Płytowy fundament grzewczy jest jedyną płytą fundamentową posadowioną bezpośrednio na gruncie, która uzyskała pełną Aprobatę Techniczną ITB AT-15-2151/96. Produkt jest z powodzeniem stosowany w budownictwie od ponad 20 lat w wielu krajach europejskich, a także w Kanadzie i Japonii. Budynki posadowione na płytowym fundamencie Legalett sprawdzają się dobrze w ekstremalnych warunkach klimatycznych północnej Szwecji, Norwegii i Finlandii.

Wiele budynków z prezentowanym fundamentem powstało w odległości mniejszej niż 100 mil od kręgu polarnego. Z kolei w Japonii wykorzystano bezpieczną konstrukcję płyty na obszarach narażonych na trzęsienia ziemi, a idea akumulowania energii w betonowej płycie znalazła swoich entuzjastów ze względu na wysokie ceny energii.

Zastosowanie
System przeznaczony jest do instalacji w budynkach mieszkalnych jedno lub wielorodzinnych (wille, bliźniaki, domy szeregowe), jedno lub wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, pawilony handlowe), halach produkcyjnych, salonach samochodowych i sklepowych, halach sportowych, a także kościołach i basenach.

płytowy fundament grzewczy - przekrój
Połączenie konstrukcji płyty fundamentowej z podłogowym systemem grzewczym uniemożliwia przenikanie wilgoci do betonu i stabilizuje temperaturę.

Indywidualnie projektowany fundament
Każdy fundament projektowany jest indywidualnie w zależności od wymagań gruntowych i konstrukcyjnych budynku. W oparciu o dokumentację projektową powstaje doskonale dopasowana do budynku i indywidualnych potrzeb płyta fundamentowa wraz z podłogowym systemem grzewczym, idealnie zabezpieczona przed wilgocią, pleśnią i radem pochodzenia gruntowego.
To ważny argument przemawiający za wybraniem właśnie tego fundamentu.

Zalety
Zaletą płyty fundamentowej jako konstrukcji nośnej jest przenoszenie obciążenia z budynku na grunt poprzez zwiększoną powierzchnię, co umożliwia budowę na gruntach o małej nośności lub podatnych na osiadanie. Jako że płyta fundamentowa posadowiona jest płytko, bez wykonywania wykopów można ją stosować na terenach o wysokim poziomie wody gruntowej. Krótki cykl budowlany – 4 do 7 dni (130 m²) – przyspiesza znacznie budowę domu oraz obniża jej koszty. Zastosowanie powietrza jako nośnika energii cieplnej do minimum ogranicza niebezpieczeństwo przecieków wody, a w przypadku nagłego spadku temperatury poniżej zera, zamarznięcia instalacji wodnej.

Fundament Legalett stworzony specjalnie z myślą o wyeliminowaniu fizycznych przyczyn powstawania wilgoci, to połączenie konstrukcji płyty fundamentowej z podłogowym systemem grzewczym. Jego unikalna budowa, dzięki własności akumulowania ciepła, uniemożliwia przenikanie wilgoci do betonu, a co za tym idzie stabilizuje temperaturę budynku. W pomieszczeniach zapewnia prawidłowy rozkład temperatury, gwarantując komfort cieplny użytkownikom oraz niższe koszty eksploatacji. Ponieważ źródło ciepła znajduje się w płycie, eliminuje przy okazji straty wynikające
z wyprodukowania i przesyłania ciepła. Fundament  izolowany jest od gruntu płytami styropianowymi o łącznej grubości 16 cm i współczynniku przenikania ciepła U = 0,16W/(m²·K). Wokół płyty ustawia się styropianowe elementy brzegowe grubości 17 cm i współczynniku przenikania ciepła U = 0,17 W/(m²·K), które pełnią funkcję szalunku i wykończenia. Tak wykonana izolacja minimalizuje (lub wręcz wyklucza) straty ciepła przez podłogę i pozwala otrzymać budynek energooszczędny (przy odpowiedniej izolacji termicznej pozostałych przegród). Płytę grzewczą Legalett można również stosować jako podłogę na gruncie bez funkcji płyty fundamentowej przenoszącej obciążenia konstrukcyjne.

ogrzewanie domuPowietrzne ogrzewanie podłogowe
System grzewczy Legalett to nietypowe rozwiązanie jak na podłogówkę, otwierające całkiem nowe możliwości dla użytkownika. Jest najmniej awaryjnym i najbardziej bezpiecznym systemem ogrzewania podłogowego. Polega na rozprowadzeniu ciepłego powietrza w kanałach zatopionych w płycie fundamentowej. Kanały te tworzą obiegi zamknięte pod całą powierzchnią budynku. Nagrzana płyta działa na zasadzie „akumulatora” ciepła, który oddaje tyle energii cieplnej, ile wynika z zapotrzebowania w danej chwili. Nie ma niebezpieczeństwa awaryjnych przecieków wody czy zamarznięcia instalacji wodnej. System grzewczy stanowi podstawowe ogrzewanie dla całego budynku. Temperaturą steruje się w każdym pomieszczeniu. 

Komfort cieplny
Rozkład temperatury jest zbliżony do idealnego ze względu na fizjologię człowieka: nasze stopy
są ciepłe, natomiast na wysokości głowy temperatura spada. Ogrzewanie płytowe pozwala zaoszczędzić przestrzeń podokienną wolną od kaloryferów, zapewniając jednocześnie komfortową temperaturę wnętrza. Obsługa eksploatacyjna systemu jest bardzo prosta – ogranicza się jedynie do obsługi termostatu naściennego umieszczonego w ogrzewanym pomieszczeniu.

Korzyści dla zdrowia
W odróżnieniu od innych systemów ogrzewania podłogowego, Legalett może być stosowany z każdym rodzajem podłogi, co w żadnym stopniu nie zakłóca procesu ogrzewania. Przy zwykłych warunkach eksploatacyjnych płyta nigdy nie osiąga wysokich temperatur. Temperatura podłogi 22°C do 24°C zapewnia brak prądów konwekcyjnych powietrza. Dzięki temu kurz nie podnosi się
i pozostaje na poziomie podłogi, co jest dużą zaletą w przypadku chorób na tle alergicznym. Ciepłe powietrze płynące w fundamencie krąży w obiegu zamkniętym, w ten sposób wykluczone jest zanieczyszczenie powietrza czynnikami wywołującymi alergie. Ogrzewanie podłogowe nie unosi kurzu z bakteriami i drobnoustrojami, nie wysusza powietrza i nie jonizuje go niekorzystnie.

Oceń artykuł
4,13 / 8 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także