OZE - wsparcie na lata 2014-2020

OZE - wsparcie na lata 2014-2020

Wyniki badań opublikowane przez Journal of Forestry potwierdzają zalety biomasy jako źródła ciepła ważnego elementu dla kondycji gospodarki leśnej oraz czynnika zmniejszającego emisję dwutlenku węgla. Przedstawiciele renomowanych uniwersytetów i think tanków potwierdzili, że obecna dyskusja nad wykorzystaniem energii pochodzącej z biomasy często zawęża się do krótkoterminowych skutków jej wykorzystania. Zmienić to może Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, który tak samo jak jego poprzednik ma wspierać rozwój infrastruktury technicznej w energetyce co w konsekwencji ma chronić klimat i zwiększać innowacyjność Polski.

pelletNajwiększy program operacyjny – budżet wynosi 24 mld euro

Od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej branża odnawialnych źródeł energii zyskuje na atrakcyjności u inwestorów. Nowa perspektywa finansowa do roku 2020 zawiera wszystkie kierunki inwestycji w stosunku do poprzedniego okresu (2007-2013). Przedsiębiorcy mogą liczyć na środki przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej, modernizację sieci energetycznej czy zmniejszenie zanieczyszczeń.

Promowanie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej

W ramach POIiŚ na lata 2014-2020 inwestycje z zakresu OZE, będę realizowane przede wszystkim w ramach kilku priorytetów inwestycyjnych. Szczególnie interesujący jest PI 4.1 Promowanie produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W jego ramach możliwa jest dotacja na rozwój lądowych farm wiatrowych czy instalację na biomasę – komentuje Przemysław Bieńkowski, wiceprezes Stelmet.
Priorytet 4.2 jest skierowany do biznesu, dotyczy promowania efektywności energetycznej  korzystania z OZE w przedsiębiorstwach, 4.3 obejmuje infrastrukturę publiczną
i wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w budynkach publicznych. Jeśli chodzi o kolejne kategorie, priorytet 4.4 dotyczy wdrażania inteligentnych systemów dystrybucji, działających na niskich
i średnich poziomach napięcia, 4.5 to promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich obszarów, w szczególności, tych położonych na obszarach miejskich, zaś 4.6 tyczy się promowania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Pierwszych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko można spodziewać się w 2015 roku. Zielona energia będzie również wspierana w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. W przypadku energii z OZE linią wytyczną pomiędzy programem krajowym, a regionalnym jest moc zainstalowanej jednostki, a nie jak do tej pory całkowita wartość inwestycji.

Oceń artykuł
5,00 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Katarzyna Laszczak

Źródło: Stelmet

Polecamy Ci również

Zobacz także