Odprowadzanie wody z powierzchni

Odprowadzanie wody z powierzchni

Woda deszczowa jest specyficzną odmianą ścieków, podlega więc specjalnym przepisom o zagospodarowaniu. O konieczności odprowadzania wody z dachów przez systemy rynnowe wiedzą wszyscy – ale co dalej? Jak usuwać wodę gromadzącą się na podwórku? Odpowiedź na te pytania przynosi system odwodnień.

odprowadzenie wody deszczowejCo powinno stać się z deszczówką?
Ponieważ woda deszczowa podlega przepisom dotyczącym ścieków, musi być odprowadzana do kanalizacji albo (przy jej braku) zagospodarowana w inny, zgodny z prawem sposób. Dostępne są (oczywiście, przy spełnieniu określonych warunków) następujące sposoby:

  • odprowadzenie wody do gruntu;
  • odprowadzenie wody do rowu melioracyjnego;
  • wykorzystanie wody deszczowej do celów gospodarczych.

Z dachu do kanalizacji
Wodę deszczową można odprowadzić tylko do sieci kanalizacji deszczowej, ewentualnie do systemu kanalizacji zbiorczej. Odprowadzanie wody deszczowej do urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne (kanalizacja sanitarna, przydomowa oczyszczalnia ścieków) jest niedopuszczalne.

Minęły już czasy, kiedy wylewka (końcowy odcinek) rury spustowej kierował wodę bezpośrednio na powierzchnię. Na rurze spustowej umieszczana jest rewizja (czyszczak). Jej zadaniem jest zatrzymanie większych zanieczyszczeń (np. liści) płynących w rurze spustowej. Rewizja umożliwia też  inspekcję i czyszczenie rury spustowej.
Wylewka powinna być włączana do kanalizacji deszczowej poniżej rewizji za pomocą przewodu odpływowego. Przewód odpływowy jest rurą kanalizacyjną o średnicy nie mniejszej niż średnica rury spustowej. Musi biec ze spadkiem (ok. 2%), na głębokości większej niż głębokość przemarzania.

Można też podłączyć rurę spustową do osadnika rynnowego. Woda z rury spustowej przepływa przez osadnik, na którym zatrzymywane są zanieczyszczenia. W dolnej części osadnik wyposażony jest w odpowiednie kolanko, do którego może być podłączony przewód kanalizacyjny. Osadnik powinien być czyszczony raz do roku – w przeciwnym razie zapcha się, co uniemożliwi skuteczny odpływ wody.

odwodnienie linioweZ powierzchni do kanalizacji
System służący do usuwania wody z powierzchni (np. z podwórka) nosi nazwę odwodnień. Woda zbierana jest przez specjalne urządzenia odwadniające, z których kierowana jest do kanalizacji.
System odwadniający jest konieczny w następujących sytuacjach:

  • grunt jest słaboprzepuszczalny lub nieprzepuszczalny – np. gliny, iły (woda nie będzie w sposób naturalny wsiąkała w grunt);
  • niemożliwy jest naturalny odpływ powierzchniowy (z powodu ukształtowania terenu);
  • obciążenie powierzchni jest duże – np. działka jest mała albo jest na niej zabudowa szeregowa;

Można wyróżnić dwa rodzaje odwodnień: punktowe i liniowe.

odwodnienia punktowe - schemat odwodnienie liniowe - schemat

 

Oceń artykuł
3,11 / 9 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz
Polecamy Ci również

Zobacz także