Nowa definicja przyłącza kanalizacyjnego

Od sierpnia obowiązuje nowelizację ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Nowelizacja ta wprowadza m.in. nową definicję przykanalika (przyłącza kanalizacyjnego). Oznacza to, że od sierpnia diametralnie zmieniła się sytuacja osób starających się o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej.

Przyłącze kanalizacyjne zdefiniowane jest w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. nr 72., poz.747). Nowelizacja, podpisana przez Prezydenta 6 maja (ustawa z dnia 22 kwietnia 2005; Dz.U. nr 85, poz. 729), zmienia w określeniu przyłącza kanalizacyjnego jedno słowo – ma to jednak ogromne znaczenie dla przyszłych inwestorów.

Obowiązująca definicja przyłącza kanalizacyjnego brzmi następująco:
przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku - do granicy nieruchomości.

Odbiorca usług” to właściciel nieruchomości, z której odprowadzane są ścieki. Ponieważ pojęcie to jest używane w ustawie, będziemy się nim posługiwać przy dalszych wyjaśnieniach.

Precyzyjna definicja przyłącza kanalizacyjnego (czyli odcinka łączącego instalacją z siecią kanalizacyjną) jest bardzo istotna z punktu widzenia osoby, która chce włączyć swoją nieruchomość do sieci kanalizacyjnej. Wynika to z tego, że właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnić na własny koszt wybudowanie przyłącza kanalizacyjnego.
Spójrzmy na rysunki. Na rysunku 1. widać sytuację odbiorcy usług, który ma na swojej nieruchomości studzienkę kanalizacyjną. Odbiorca musi na swój koszt wybudować nie tylko przewód odprowadzający ścieki do studzienki na terenie jego nieruchomości, ale też przewód, który połączy studzienkę z siecią. Własnością  odbiorcy jest odcinek przewodu do studzienki kanalizacyjnej. Co do dalszej części (przyłącza) nie ma jasnych regulacji prawnych. Przykanalik może zostać własnością odbiorcy (wówczas w jego gestii leży ewentualna naprawa awarii), może też zostać przekazana do eksploatacji przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu (np. na 25 lat) lub przekazana na rzecz przedsiębiorstwa. Trzeba jednak podkreślić, że w każdym przypadku sprawa ta jest regulowana indywidualnie na mocy umowy między odbiorcą a przedsiębiorstwem.

przyłącze kanalizacyjne ze studzienkąprzyłącze kanalizacyjne bez studzienki
Przyłącze kanalizacyjne - definicja           Przyłącze kanalizacyjne - definicja 
(na terenie nieruchomości                       (na terenie nieruchomości nie ma 
jest studzienka kanalizacyjna).                 studzienki kanalizacyjnej).

Na drugim rysunku widać, co się dzieje, kiedy odbiorca nie ma na swoim terenie studzienki. Inaczej układają się prawa własności – do odbiorcy należy odcinek aż do granicy nieruchomości. Dalsza część przewodu jest już własnością przedsiębiorstwa kanalizacyjnego. W przypadku braku studzienki odbiorca musi zapłacić tylko za wykonanie odcinka od budynku do granicy nieruchomości. Odcinek między tą granicą a siecią leży już poza strefą finansowego zainteresowania odbiorcy, ponieważ z punktu widzenia prawa odcinek ten to już sieć (urządzenie kanalizacyjne). Koszty jego wybudowania ponosi więc przedsiębiorstwo kanalizacyjne.

Gdzie szukać?

  • ustawa w obecnym brzmieniu: Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. (Dz.U. nr 72., poz.747);
  • nowelizacja: Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. nr 85, poz. 729). Nowelizacja weszła w życie 16 sierpnia 2005 r.
Oceń artykuł
3,11 / 36 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Joanna Ryńska

Zdjęcia: Redakcja

Data publikacji: 20.05.2005

Polecamy Ci również

Zobacz także