Nawiewniki okienne

Powszechnie stosowanym systemem wentylacji polskich domów jest wentylacja grawitacyjna. Nie jest ona niestety na tyle skuteczna, by zapewnić prawidłową wymianę powietrza w pomieszczenia. Szczelne okna i dobrze zaizolowane ściany mocno ograniczają wentylacją. Dobrym rozwiązaniem w tym przypadku okazuje się stosowanie nawiewników okiennych.

nawiewnik ciśnieniowy w oknie pvcObecnie, kiedy często stosowane są szczelne okna z PCW lub drewniane z uszczelkami, dopływ powietrza niezbędnego do wentylacji jest ograniczony. Ich stosowanie grozi powtórzeniem sytuacji z lat siedemdziesiątych, kiedy w krajach zachodnioeuropejskich wprowadzenie energooszczędnych okien spowodowało brak wentylacji. W konsekwencji doprowadziło to do wzrostu wilgotności w mieszkaniach i spowodowało rozwój grzybów pleśniowych.
Podczas prac nad nowelizacją normy PN-91/B-02020 ''Ochrona cieplna budynków''  wprowadzono ograniczenie współczynnika infiltracji powietrza. Zgodnie z dokumentem współczynnik powinien być mniejszy od 1,0 ale większy 0,5 m³/(m·h·daPa2/3). W oknach drewnianych bezuszczelkowych wartość współczynnika infiltracji wynosi ok. 1,0. Jednak w przypadku stosowania uszczelek, okna współczynnik infiltracji spada do ok. 0,1. Dotyczy to zarówno okien z PCW jak i drewnianych.
Aby uzyskać prawidłowy poziom infiltracji, należało rozszczelnić okna wycinając fragment uszczelki przylgowej lub jej zastępując ją na określonej długości uszczelką płaską. Okno rozszczelnione w taki sposób spełnienia wymagania norm, zapewniając osiągnięcie wartości współczynnika infiltracji w przedziale 0,5-1,0 m³/(m·h·daPa2/3). Tak rozszczelnione okno pozwala na przenikanie bezpiecznej ilości powietrza, jednak nie spełnia wymogów higienicznych.  Aby oba wymagania zostały spełnione, należy otwierać skrzydła okienne lub stosować nawiewniki w ramie okiennej.

Dzięki nawiewnikom powietrze można doprowadzić do pokoju dziennego, sypialni, kuchni, które jest później wyprowadzane przez otwory wentylacyjne. Nawiewniki umieszczone są w górnej części okna (nadproże ościeżnicy, przylgi lub skrzydło), kasecie rolety nad oknem lub obok okna, w ścianie. Z uwagi na dostępność miejsca najczęściej przyjmują formę listew, które - z racji pełnionych funkcji - nazywa się listwami wentylacyjnymi.

Czemu służą nawiewniki?

  • umożliwiają prawidłową pracę systemu wentylacji naturalnej i mechanicznej wentylacji wywiewnej,
  • mogą umożliwić regulację strumienia powietrza w zależności od warunków pogodowych oraz wymagań użytkowników,
  • poprawiają jakość powietrza w pomieszczeniach,
  • ograniczają ryzyko zawilgocenia pomieszczeń i rozwoju pleśni i grzybów w mieszkaniu.

Jak regulować nawiewniki?

  • Sterowanie ręcznie - dopływ powietrza regulowany jest przez ręczną zmianę położenia przepustnicy, tak by dostarczyć odpowiednią ilość powietrza;
  • Higrosterowanie - dopływ powietrza uzależniony jest od wilgotności powietrza znajdującego się wewnątrz pomieszczeń. Nawiewniki wyposażone są w taśmy z modyfikowanego poliamidu, który reaguje na zmianę wilgotności względnej.
    Higrosterowanie wykorzystuje naturalną własność materiałów do zmiany ich długości w zależności od zmiany poziomu wilgotności. Nawiewniki te wyposażone są wiązkę taśm z modyfikowanego poliamidu, który reaguje w sposób zdecydowany na niewielkie już zmiany wilgotności względnej. Za pomocą prostego układu mechanicznego zmiana długości taśm przekładana jest na ruch otwierający lub zamykający przepustnice. Powoduje to powiększenia lub dławienie strumienia napływającego powietrza. Nawiewniki pracują w zakresie wilgotności względnej od 30% do 70%. Jeżeli wilgotność w pomieszczeniach jest mniejsza lub równa 30%, nawiewnik jest przymknięty, a do pomieszczenia doprowadzony jest minimalny strumień powietrza.
  • Regulacja różnicą ciśnienia powietrza - dopływ powietrza regulowany jest za pomocą wypełniającego się mieszka, który zmniejsza pole swobodnego przepływu powietrza przez nawiewnik. Regulacja wykorzystująca różnicę ciśnienia powietrza opiera się na zależności ciśnienia dynamicznego od strumienia powietrza przepływającego przez otwór nawiewnika. Nawiewniki te nadają się do stosowania w budynkach wyposażonych w mechaniczną wentylację wywiewną.

Oceń artykuł
4,25 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także