Kongres Techniczo-Ekonomiczny

Odbyło się trzecie spotkanie specjalistów branży instalacyjnej z fachowcami wybranych dziedzin. Tematem Kongresu Techniczno-Ekonomicznego  2005 było "Zarządzanie energią i mediami w instalacjach technicznych budynku". Kongresowi towarzyszyły wystawa oraz konkursy o Złotego Instalatora i Złotą Iskrę.

Kongres odbywa się w dniach 27 - 28 września w Hotelu Gromada w Warszawie. Organizatorzy: Wydawnictwa Euro-Media, Instalator Polski oraz Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji zapraszają specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców, instalacji elektrycznych, grzewczych, gazowych, sanitarnych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i automatyki, inżynierów z ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń i organizacji z zakresu techniki budownictwa, nauczycieli i studentów uczelni technicznych, a także prezesów spółdzielni mieszkaniowych, pracowników pionów technicznych, administracji osiedlowych, firm budowlanych i deweloperów na trzecie spotkanie z fachowcami w wybranych dziedzinach tematycznych, autorami warunków technicznych oraz z twórcami komputerowych programów obliczeniowych i ekspertami biegłymi w zagadnieniach gospodarczo-ekonomicznych.Kongres odbywa się pod patronatem Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej, Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, portalu wentylacja.com.pl.

Panele tematyczne
Kongres składał się z trzech branżowych paneli tematycznych odbywających się równolegle w dwóch salach.

Technika grzewcza i sanitarna

 • Analiza pracy układów ogrzewania i c.w.u., ze względu na: rodzaj źródła ciepła (w tym rodzaj paliwa), typ instalacji c.o., układy automatyki i sterowania, elementy i urządzenia zastosowane w instalacji;
 • Tendencje w projektowaniu i realizacjach kotłowni - m.in. układy kaskadowe, kotły kondensacyjne współpracujące ze zbiornikami buforowymi;
 • Zużycie energii i mediów - opomiarowanie, rozwiązania i urządzenia umożliwiające racjonalne gospodarowanie zużyciem w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej;
 • Certyfikacja energetyczna obiektów
  1. ze szczególnym uwzględnieniem zakresu modernizacji źródła ciepła i instalacji w ramach prac termomodernizacyjnych; uprawnienia, rola i obowiązki audytora energetycznego; instalacje w paszportach budynków.
  2. Wymagania techniczne w zakresie nowych urządzeń i instalacji montowanych w obiektach, ich zabezpieczeń, poziomu zużycia energii - Polska a inne kraje europejskie.

Wentylacja i Klimatyzacja

 • Prawodawstwo w chłodnictwie;
 • Oszczędność energii – free cooling, inwertery;
 • Klimatyzacja i wentylacja sterowana systemami BMS;
 • Systemy przeciwpożarowe – oddymianie.

Automatyka i elektrotechnika budynków

 • Infrastruktura elektroinstalacyjna i telekomunikacyjno-informatyczna;
 • Rozdział energii elektrycznej oraz sposoby zapewnienia jej wymaganej jakości;
 • Energooszczędność a efektywność energetyczna;
 • Zasilanie gwarantowane – zasady ogólne, przegląd i zakres stosowania rozwiązań;
 • Systemy automatyki – scentralizowane i rozproszone;
 • Systemy security (alarmowe, nadzoru i kontroli dostępu itp.);
 • Komputerowe wspomaganie projektowania, konfigurowania i eksploatacji instalacji i wyposażenia technicznego;
 • Zagadnienia normalizacyjne, prawne i gospodarcze, uprawnienia zawodowe elektryków.

Kongresowi towarzyszyła wystawa Instalexpo 2005, gdzie będzie można zapoznać się z aktualną ofertą rynku. Odbyły się też konkursy:

 • Konkurs o Złotego Instalatora – Statuetka przyznawana dla najlepszych wyrobów w branży instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
 • Konkurs o Złotą Iskrę – Statuetka przyznawana dla najlepszych wyrobów w branży instalacji elektrotechnicznej, automatyki i oświetlenia.
autor: Redakcja
źródło: Polski Instalator
data publikacji: 11.08.2005
data aktualizacji: 29.09.2005
Oceń artykuł
5,00 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Redakcja

Źródło: Polski Instalator

Polecamy Ci również

Zobacz także