Klapa do przewodów wentylacji

To nazwa klapy odcinającej typu KTM-ME-VAV do przewodów wentylacji ogólnej. Jest to  innowacyjny produkt firmy Smay. W jednym urządzeniu połączono funkcje ochrony przeciwpożarowej i regulacji przepływu powietrza.

klapa do przewodów wentylacji

Po testach wykonanych w ITB została zakwalifikowana jako klapa przeciwpożarowa do częstego otwierania i zamykania, o klasie odporności EIS 120. Podczas normalnej eksploatacji  urządzenie pełni rolę regulatora wydatku powietrza – umożliwia to zmniejszenie ilości urządzeń w obiekcie. Codzienne używanie klap stanowi dodatkowy test ich niezawodności, a ewentualna awaria jest łatwa do wykrycia.

Zastosowanie

Klapy przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej i klimatyzacji, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego (stropy i ściany).

Opis techniczny

Klapy typu KTM produkowane są w dwóch wersjach: mufowej o średnicach od 100 do 200 mm oraz nyplowej o średnicach od 100 do 200 mm.
Obudowa klap, zakończona wsuwanymi połączeniami po obu stronach, wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Przegroda odcinająca klap z płyty ceramicznej typu PROMATECT-H, obracana jest przez siłownik elektryczny z termowyłącznikiem o napięciu zasilania 24V AC/DC. Siłownik ten zamocowany jest w obudowie klapy, a napęd przenoszony przez precyzyjny układ dźwigni. W skład klapy wchodzi nasadka pomiarowa typu VAV, dostępne w wersji prostej lub łukowej. W obudowie nasadki zamontowana jest listwa pomiarowa z króćcami przyłączeniowymi. Na obudowie zamocowane są pneumatyczne przewody impulsowe, łączące listwę  pomiarową z regulatorem. Po podłączeniu zasilania do regulatora siłownika, klapa otwiera się i zaczyna działać w funkcji VAV. Klapa zamyka się automatycznie w przypadku zadziałania termowyłącznika BAE-72S (powoduje on przerwę w obwodzie elektrycznym siłownika) lub też zdalnie – przez odłączenie zasilania (przy zaniku napięcia znajdująca się w siłowniku sprężyna powrotna, wracając do pozycji swobodnej powoduje zamknięcie klapy).

W klapie, w zależności od wymaganej funkcjonalności, przewidziano zastosowanie kilku rodzajów  układów pomiarowo regulacyjnych. Są one sterowane w sposób ciągły sygnałem napięciowym lub poprzez tzw. Sterowanie wymuszone, pozwalające uzyskać podstawowe nastawy (Vmin., Vśr., Vmax, Otw., Zam.).

Zastosowany układ napędowo-sterujący, w zależności od wymagań instalacji wentylacji ogólnej, zamyka i otwiera klapę lub zmienia stopień jej otwarcia, regulując ilość powietrza wentylacyjnego lub temperatury wewnątrz pomieszczeń. Jednak funkcja urządzenia jako klapy przeciwpożarowej jest nadrzędna i niezależnie od wartości zadanego sygnału sterującego, w przypadku wybuchu pożaru następuje przejście przegrody odcinającej klapy do pozycji zamkniętej.

Klapy odcinające typu KTM-ME-VAV, niezależnie od położenia osi obrotu przegrody odcinającej, przy kącie nachylenia osi 0-360º, mogą być montowane w następujących przegrodach budowlanych (ścianach i stropach):

  • w stropach betonowych grubości nie mniejszej niż 150 mm;
  • w ścianach betonowych grubości nie mniejszej niż 110 mm;
  • w ścianach murowanych z cegły pełnej grubości nie mniejszej niż 120;
  • w ścianach z bloczków betonu komórkowego grubości nie mniejszej niż 115 mm,
  • w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym grubości nie mniejszej niż 125 mm i klasie odporności ogniowej EI 120.

Klapy mogą być także montowane w przegrodach budowlanych o niższej klasie odporności, w tym przypadku maja odporność ogniową równą odporności przegrody z zachowaniem kryterium dymoszczelności.

Korzyści z rozwiązania
Wzrost poziomu bezpieczeństwa poprzez włączenie urządzeń przeciwpożarowych do działania dla potrzeb wentylacji ogólnej. Oszczędność kosztów i energii poprzez ograniczenie Całkowitej ilości regulatorów przepływu VAV w obiekcie.

Oceń artykuł
4,50 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Ewa Kulesza

Źródło: Smay

Polecamy Ci również

Zobacz także