Kable bezhalogenowe

W nowoczesnych instalacjach kładzie się duży nacisk na bezpieczeństwo ludzi. W związku z tym, zaczęto poszukiwać co raz to nowszych rozwiązań w produkcji kabli elektrycznych. Nowością na rynku są kable bezhalogenowe. Do ich produkcji używa się materiałów nie zawierających chloru, bromu, fluoru i jodu.

Przez wiele lat za niepalne uważano kable w powłokach polwinitowych. Polwinit paląc się nie rozprzestrzeniał płomienia. Zawiera on halogeny, które pod wpływem temperatury wydzielają trujące gazy a w połączeniu z parą wodną tworzą korozyjne kwasy. Polwinit wytwarza gęste dymy, które mają również działanie korozyjne. Zachowanie się kabli w przypadku pożaru:

  • zachowanie podczas działania płomieni - palność, przenoszenie pożaru,
  • szkody powstały wskutek powstania gazów korozyjnych i toksycznych,
  • podtrzymywanie powstawania dymu (zaćmienie dróg ewakuacyjnych, uniemożliwianie akcji gaśniczych).

W związku ze zwiększeniem bezpieczeństwa ludzi, używa się kabli bezhalogenowych. Są to kable, których powłoki izolacyjne nie zawierają chloru, fluoru, bromu i jodu. Materiały izolacyjne i opony zewnętrzne kabli składają się z polimerów na bazie czystych węglowodorów. Przy ich spalaniu nie powstają żadne gazy korozyjne i toksyczne, tylko para wodna i dwutlenek węgla. Bezhalogenowe są polimery takie jak polietylen (PE) lub polipropylen (PP). Materiały te są łatwopalne i nie gaszą się same. Jednak dla wymogów bezpieczeństwa jako powłoki kabli muszą być wykonane w wersji ciężkopalnej i samogasnącej. Odbywa się to dzięki zastosowaniu mieszanki polimerów, które zawierają zawartość środków chroniących przed płomieniami. Takie środki to między innymi wodorotlenek aluminium, który przy ogrzewaniu poprzez oddzielenie wody krystalicznej z jednej strony ochładza miejsce pożaru a drugiej strony przez uwalniającą się parę wodną uniemożliwia dopływ tlenu i dusi płomienie.

Kable bezhalogenowe wykazują lepsze zachowanie w przypadku pożaru. Są one ciężko lub niepalne i same gasną. Powodują to uwalniające się w przypadku pożaru składniki molekuł chlor  fluor, które utrudniają dopływ tlenu do miejsca pożaru i przez to płomienie są gaszone.

Zalecane są do stosowania w instalacjach systemów alarmowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, itp. w budynkach o zaostrzonych wymaganiach przeciwpożarowych (szpitalem hotele, biura). Spełniają wymagania normy IEC 323 oraz normy IEC 331.

Oceń artykuł
3,67 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz

Autor: Redakcja

Źródło: Helukabel

Polecamy Ci również

Zobacz także