Jakość wody w moim mieście - Zielona Góra

Większość wody w Zielonej Górze przygotowywana jest w Stacji Uzdatniania Wody Zawada. Trafia tam woda z ujęcia podziemnego (lewarowego) w Zawadzie (ok. 60%) i z ujęcia powierzchniowego (brzegowego) z rzeki Obrzycy (~40%). Woda poddawana jest licznym procesom uzdatniania, dzięki czemu spełnia wymagania określone przez normy polskie i europejskie.

Woda z ujęcia powierzchniowego jest filtrowana na kratach i sitach, po czym przepływa do stacji uzdatniania wody, gdzie przepływa przez mikrosita. Dzięki tym procesom usuwany jest plankton i zawiesiny, poprawia się też natlenienie wody.
Woda z ujęcia podziemnego poddwana jest napowietrzeniu w budynku mikrosit (podczas przerwy technologicznej w pracy mikrosit). Tak przygotowana woda z dwóch źródeł jest mieszana i poddawana jest koagulacji. Stosowanym koagulantem jest PIX - roztwór Fe2(SO4)3 . Zastosowanie tego procesu umożliwia usunięcie związków koloidalnych i zawieszonych, odpowiedzialnych za smak i zapach wody.  Następnie woda jest dezynfekowana wstępnie (za pomocą chloru i dwutlenku chloru) - proces ten usuwa z wody pozostałe mikroorganizmy oraz uniemożliwia ich wtórny rozwój. Następnie woda poddawana jest filtrach pospiesznych otwartych - w drugim etapie złożem jest aktywny dolomit (CaCO3*MgO). Pozwala to nie tylko na usunięcie pozostałości koagulacji, ale też na poprawienie pH i klarowności wody. Zanim woda trafi do zbiornika wody czystej, poddawana jest procesowi dezynfekcji za pomocą skutecznego i bezpiecznego dwutlenku chloru. Dodatkową zaletą tego związku jest to, że nie pogarsza smaku i zapachu wody. Woda jest też pozbawiona własności agresywnych (korozyjnych) - dodanie roztworu sody kalcynowanej (Na2CO3) pozwala na związanie agresywnego CO2.

Podane wartości to wartości średnie z IV kwartału 2004 roku. Norma, do której odwołuje się zestawienie, to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 203, poz. 1718). W rozporządzeniu tym można zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami  oraz warunkami pobierania próbek.

--- wskaźnik norma IV kwartał 2004
(wartość średnia)
1 barwa mg Pt/dm³ 15 3,5
2 przewodność μS/cm w 20ºC 2500 647
3 pH 6,5-9,5 7,50
4 kadm mg/dm³ 0,03 0,000
5 ołów mg/dm³ 0,05 0,005
6 miedź mg/dm³ 2,00 0,003
7 bakterie typ kałowy 0 0
8 bakterie grupy coli 0 0
9 Enterokoki 0 0
10 Clostridia 0 0
11 bakterie w 37ºC 20 0
12 bakterie w 22ºC 100 1
13 żelazo mg/dm³ 0,2 0,03
14 chlorki mg/dm³ 250 28,7
15 siarczany mg/dm³ 250 116
16 amoniak mg/dm³ 0,5 0,10
17 azotyny mg/dm³ 0,5 0,001
18 azotany mg/dm³ 50 1,98
19 twardość mg/dm³ 60-500 284
20 utlenialność mg/dm³ 5 2,64
21 magnez mg/dm³ 30-125 14,50
22 fluor mg/dm³ 1,5 0,37
23 chloroform μg/dm³ 30 0,1
24 benzo(a)piren μg/dm³ 0,01 0,00
25 mikrocystyna - LR 1,0 0,03
Oceń artykuł
4,50 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Redakcja

Źródło: Zielongórskie Wodociągi i Kanalizacja

Polecamy Ci również

Zobacz także