Jakość wody w moim mieście - Łódź

Jakość wody w moim mieście - Łódź

Od 1 grudnia 2004 mieszkańcy Łodzi nie piją już wody z ujęcia powierzchniowego z Zalewu Sulejowskiego. Pracują już dwie nowe studnie głębinowe ujmujące wodę w Bronisławowie. Trwają prace nad kompletną zamianą systemu zasilania w wodę z powierzchniowego  na podziemny.

Bronisławowskie studnie mają ok. 140 metrów głębokości, woda pochodzi z górnej kredy i jest lepszej jakości w porównaniu z wodą z zalewu, której jakość pogarszały zakwity sinic latem, zaś spływy wód roztopowych i powodziowych wiosną i jesienią . Z tego powodu uzdatnianie wody powierzchniowej było droższe (ok 0,19 zł/m³). Uzdatnienie 1 m³ wody głębinowej kosztuje 0,03 zł/m³.

Obecnie 85% mieszkańców Łodzi pije wodę z ujęć głębinowych (58 studni głębinowych). Pozostała część miasta jest zaopatrywana w wodę powierzchniową z Pilicy z ujęcia w Tomaszowie Mazowieckim.

Dane dotyczące jakości wody podane w tabeli pochodzą z grudnia minionego (2004) roku.
Norma, do której odwołuje się zestawienie to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 203, poz. 1718). W rozporządzeniu tym można zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami  oraz warunkami pobierania próbek.

wskaźnik norma odpływ
z Pompowni Chojny
odpływ
ze Zbiorników Stoki
barwa mgPt/dm³ 15 2,00 5,40
mętność [NTU] 1 0,26 0,56

twardość mgCaCO3/dm³

60-500 198,1 188,7
żelazo ogólne mg/dm³ 0,2 0,01 0,02
mangan mg/dm³ 0,05 < 0,01 0,02

ultenialność mgO2/dm³

5 0,81 1,47

W łódzkiej wodzie nie występują albo występują w ilościach niewykrywalnych bakterie chorobotwórcze (świadczy o tym brak bakterii wskaźnikowych), pestycydy, detergenty, większość metali ciężkich oraz chlorowcopochodnych związków organicznych (część z nich występuje w ilościach, które nie powodują zagrożenia dla zdrowia).

Oceń artykuł
4,33 / 6 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Redakcja

Źródło: ZWiK Łódź

Polecamy Ci również

Zobacz także