Jakość wody w moim mieście - Białystok

Mieszkańcy Białegostoku korzystają z trzech ujęć - ujęcia powierzchniowego w Wasilkowie (48% - woda ta jest uzdatniana w Stacji Uzdatniania Pietrasze), ujęcia infiltracyjnego na rzece Supraśl w Wasilkowie (16%) oraz ujęcia podziemnego w Jurowcach.

Woda  z rzeki Supraśli uzdatniana jest w sposób typowy dla wód powierzchniowych: po wstępnej dezynfekcji i utlenianiu za pomocą ozonowania jest poddawana koagulacji objętościowej (usuwanie przede wszystkim substancji powodujących zabarwienie), a następnie filtracji (proces ten pozwala na usunięcie większości cząstek oraz produktów koagulacji). Ostatnim procesem jest dezynfekcja.

Woda ze stawu infiltracyjnego w Wasilkowie poddawana jest uzdatnianiu wstępnemu, a następnie filtrowana na filtrach kontaktowych i dezynfekowana.

Woda z czwartorzędowego poziomu wodonośnego jest uzdatniana poprzez napowietrzanie (usuwanie manganu i żelaza), filtrowana (celem usunięcia związków wytrąconych w procesie napowietrzania), a potem dezynfekowana.

Norma, do której odwołuje się zestawienie, to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 203, poz. 1718). W rozporządzeniu tym można zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami  oraz warunkami pobierania próbek.

wskaźnik norma Pietrasze
XI.04
Jurowce
XI.04
barwa mgPt/dm³ 15 5 8
mętność [NTU] 1 0,2 0,2
pH 6,5-9,5 7,0 7,4
zapach akceptowalny akceptowalny akceptowalny

twardość mgCaCO3/dm³

60-500 224 233
żelazo ogólne mg/dm³ 0,2 0,02 0,2
mangan mg/dm³ 0,05 0,03 0,02
chlorki mg/dm³ 250 11,2 9,8
amoniak mg/dm³ 0,5 <0,1 0,5
azotyny mg/dm³ 0,5 <0,05 <0,05
azotany mg/dm³ 50 4,25 8,41

ultenialność mgO2/dm³

5 0,01 0,05

chloroform μg/dm3

30 12 21
Oceń artykuł
5,00 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Redakcja

Źródło: Wodociągi Białostockie

Polecamy Ci również

Zobacz także