Jak dobrać moc kotła?

24
Pompa
Praktyka
W praktyce można się spotkać z niedowierzaniem tej metodzie. Często słyszymy argumentację, że nawet, jeśli potrzebujemy tylko 12 kW do ogrzania domu, to i tak ze względu na potrzebę przygotowania ciepłej wody powinniśmy zastosować kocioł o mocy 24 kW, bo mniejszy zbyt długo ogrzewałby zasobnik. Nie jest to z reguły niezbędne. Wystarczy zastosować kocioł małej mocy i odpowiedniej pojemności zasobnik, który jednorazowo zapewni nam wymaganą ilość wody, np. do napełnienia wanny i skorzystania z natrysku w drugiej łazience. Poniższa tabela przedstawia czas ogrzewania wody w zależności od mocy urządzenia i ilości wody w zasobniku.

Pojemność zasobnika (l)

Moc kotła [kW]

Czas ogrzewania zasobnika c.w.u. od 10 do 50°C [min]

100 10 27,65
100 12 23,05
100 14 19,75
100 16 17,28
100 18 15,36
100 20 13,83
100 22 12,57

Jak widać różnice w czasie ogrzewania wody wcale nie są aż tak znaczne, w związku z tym nie ma sensu kierować się tym parametrem, a raczej zastosować kocioł o mniejszej mocy i połączyć go z zasobnikiem zapewniającym nam odpowiedni zapas energii. Wystarczy w tym celu zastanowić się, jakie większe punkty poboru będą użytkowane jednocześnie (np. wanna i natrysk w drugiej łazience). Na tej podstawie możemy ustalić, jaka ilość wody jest nam jednorazowo niezbędna. Korzystając z podanej wyżej tabeli, dla 10 minut natrysku otrzymujemy około 80 l wody, a dla wanny na przykład 120 l. Łącznie jednorazowo potrzebujemy około 200 l wody. Wystarczy teraz sprawdzić w danych technicznych zasobników, jaka pojemność zapewni nam taką ilość wody. Jest to podane jako wydajność w [l/10 minut].

Poniżej podano przykładowe, chwilowe wydajności zasobników.

Pojemność zasobnika Jednorazowa wydajność zasobnika
120 145
150 195
200 250

W tym przypadku zalecane jest więc zastosowanie zasobnika o pojemności 150 lub 200 l.

Uwagi
Podana metoda, oparta na bilansowaniu energii niezbędnej na potrzeby ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody wydaje się prawidłowa w przypadku utrzymywania w budynku równej temperatury lub w przypadku stosowania okresowych niewielkich obniżeń temperatury. Na przykład obniżenie temperatury w nocy o 1-2°C. Stosując większe obniżenia temperatury 3-5°C, szczególnie w okresie zimowym może się okazać, że poranne podwyższenie temperatury w domu będzie wymagało kilku godzin pracy kotła. Podczas największych mrozów trudno będzie osiągnąć odpowiedni poziom komfortu cieplnego w pomieszczeniu. Wydaję się więc, że z tego powodu powinniśmy dobrać moc kotła z zapasem (tak też sugeruje norma PN-EN 12831). Jednak stosując nowoczesne sterowniki instalacji grzewczej możemy uniknąć podwyższania mocy tylko po to, by szybko podgrzać dom w czasie kilku mroźnych poranków. Współczesne sterowniki pogodowe umożliwiają ustawienie tzw. „temperatury zewnętrznej ciągłego ogrzewania”, poniżej której automatycznie redukowana jest wartość nocnego obniżenia temperatury. Dzięki temu zaraz po obudzeniu możemy odczuć odpowiedni poziom komfortu bez potrzeby stosowania kotła dobranego „z zapasem”. Wbrew naszym przyzwyczajeniom w przypadku kotła jednofunkcyjnego z reguły możemy zastosować kocioł o małej mocy (zbliżonej do strat cieplnych budynku) i odpowiednio duży zasobnik, w którym zmagazynowana będzie ilość ciepłej wody niezbędna do jednorazowego intensywnego zużycia.

Podsumowanie
W celu odpowiedniego dobrania mocy kotła powinniśmy:

1. Ustalić moc niezbędną do ogrzewania budynku
2. Ustalić moc (kocioł dwufunkcyjny) lub naddatek mocy (kocioł jednofunkcyjny) niezbędny do ogrzewania ciepłej wody. W przypadku kotła dwufunkcyjnego jako moc do doboru kotła wybrać moc większą z obliczonych strat ciepła i mocy niezbędnej do ogrzania budynku. W przypadku kotła jednofunkcyjnego ewentualnie zwiększyć moc kotła w porównaniu do strat ciepła budynku o naddatek na potrzeby ogrzewania c.w.u.

Etapy doboru kotła

  Kocioł dwufunkcyjny Kocioł jednofunkcyjny
1 Oszacowanie zapotrzebowania ciepła na potrzeby ogrzewania budynku
2 Określenie mocy niezbędnej do przygotowania
ciepłej wody
Określenie naddatku mocy do przygotowania ciepłej wody
3 Wybór większej wartości z strat ciepła i mocy
niezbędnej do przygotowania ciepłej wody
Ewentualne zwiększenie strat ciepła o naddatek
na potrzeby przygotowania ciepłej wody
4 Wybór modelu kotła o mocy ustalonej w punkcie 3
Oceń artykuł
2,89 / 35 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz

Autor: Stefan Żuchowski

Polecamy Ci również

Zobacz także