Izolacja rur w instalacji grzewczej

Grubość izolacji (warstwy właściwej)
Grubość izolacji zależy od średnicy rury, temperatury transportowanej wody oraz od pomieszczenia, przez które biegną przewody. Norma PN-B-02421:2000 określa minimalne grubości dla izolacji
o współczynniku przenikania ciepła λ = 0,035 W/(m·K).

Tabela 1. Wymagania dla instalacji przechodzących przez pomieszczenia ogrzewane
o temperaturze ti 12ºC dla różnych temperatur wody grzewczej.
średnica rury [mm] do 60ºC 95ºC 135ºC
20 15 20 30
25 15 20 30
32 15 25 35
40 15 25 40
50 20 25 40
65 20 30 45

Tabela 2. Wymagania dla instalacji przechodzących przez pomieszczenia ogrzewane o temperaturze ti < 12ºC oraz nieogrzewane o ti -2ºC dla różnych temperatur wody grzewczej.

średnica rury [mm] do 60ºC 95ºC 135ºC
20 30 30 35
25 30 30 40
32 30 35 45
40 30 35 45
50 35 35 50
65 40 40 55

Tabela 3. Wymagania dla instalacji przechodzących przez pomieszczenia nieogrzewane
o temperaturze ti< -2º C dla różnych temperatur wody grzewczej.

średnica rury [mm] do 60ºC 95ºC 135ºC
20 50 45 45
25 50 45 50
32 50 45 55
40 50 45 60
50 55 50 60
65 60 55 60

Jeżeli współczynnik przenikalności cieplnej jest inny niż 0,035, należy wybrać grubość odpowiednią dla danej średnicy, temperatury i rodzaju pomieszczenia, a następnie wyliczyć właściwą grubość, korzystając ze wzoru:
e1 = D · [(D + 2e)/D](λ1/0,035) - 1]/2
e1 - właściwa grubość instalacji [mm]
D - średnica rury [mm]
e -  grubość izolacji dla λ = 0,035 W/(m·K) [mm]
λ1 - rzeczywisty współczynnik przenikalności cieplnej W/(m·K)

Przykład 1.
Jaka powinna być grubość izolacji z polietylenu o λ = 0,035 W/(m·K) dla pionu o średnicy 25 mm, który transportuje wodę grzewczą o temperaturze 95ºC i przechodzi przez klatkę schodową, gdzie temperatura obliczeniowa ti = 8ºC?

Wg. tabeli 2. określamy grubość izolacji dla λ = 0,035  - jest to 30 mm. Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:
e1 = 25 · [(25 + 2·30)/25](0,038/0,035) - 1]/2 = 34,70 mm.

Grubość izolacji będzie o ponad 4 mm większa.

Przykład 2.
Jaka powinna być grubość izolacji z poliuretanu o λ = 0,032 W/(m·K) dla przewodu o średnicy
15 mm, który transportuje wodę grzewczą o temperaturze 95ºC i przechodzi przez pomieszczenie, gdzie temperatura obliczeniowa ti = 20ºC?

Wg. tabeli 1. określamy grubość dla  λ = 0,035 W/(m·K) dla λ = 0,035 - jest to 20 mm. Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:
e1= 15 · [(15 + 2 · 20)/25](0,032/0,035) - 1]/2 =17,1 mm

Grubość izolacji będzie o prawie 3 mm mniejsza.

Oceń artykuł
4,67 / 6 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Joanna Ryńska

Zdjęcia: Rockwool, "Izolacje", InGremio, Redakcja

Polecamy Ci również

Zobacz także