Energia odnawialna - finansowanie OZE w Polsce

0
Energia odnawialna - finansowanie OZE w Polsce

W ramach dyrektywy 2009/28/WE zobligowano również do sporządzenia krajowych planów działania w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Dokument ten powstał także w Polsce. Przedstawia on m.in. aktualne formy wsparcia OZE, prognozy rozwoju poszczególnych gałęzi, w tym również fotowoltaiki. Według KPD w roku 2020 w krajowym bilansie energii elektrycznej aż 19,3% pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych.

Według załącznika nr 2 do KPD, w którym zawarte są możliwe warianty rozwoju poszczególnych gałęzi z OZE, możliwe są trzy scenariusze rozwoju instalacji fotowoltaicznych. Scenariusz A oparty jest na prognozach wynikających z Polityki energetycznej Polski do 2030 roku. Zakłada on, że system wsparcia (zielone certyfikaty) pozostanie utrzymany na stałym poziomie. W danych prognozach przewidywana moc zainstalowana w instalacjach fotowoltaicznych w Polsce w 2020 roku wyniesie zaledwie 2 MWp. W scenariuszu B zakłada się wprowadzenie taryfy FiT w 2012 roku, której wysokość będzie niższa niż w krajach Unii, a ilość mocy zainstalowanej regulowana – do 50 MWp/rok. Scenariusz C zakłada 1,8 GWp mocy zainstalowanej w ogniwach fotowoltaicznych w 2020 roku, a taryfy FiT miały wejść w życie w 2010 roku. Według powyższych scenariuszy wielkość zainstalowanych instalacji będzie skrajnie różna. Obrazowo przedstawia to rysunek.

Wzrost mocy zainstalowanej w ogniwach fotowoltaicznych według trzech scenariuszy [1]

W ciągu ostatnich sześciu lat średni przyrost udziału OZE w zużyciu energii finalnej wyniósł nieco ponad 0,6%/rok. Jeżeli wziąć pod uwagę przewidywany wzrost OZE do roku 2020 opublikowany w KPD, to można wyliczyć, że średni wzrost udziału będzie musiał wynosić ok. 1,3%. Statystyki te pokazują, że dotychczasowa forma wsparcia jest niewystarczająca. Dlatego jej utrzymanie może w konsekwencji doprowadzić do nieosiągnięcia założonych celów w roku 2020. Dlatego też należy spodziewać się w najbliższym czasie zmiany form wsparcia OZE. Odnosząc te dane do scenariuszy rozwoju fotowoltaiki, najbardziej prawdopodobny wydaje się być wariant B. Zakłada on wprowadzenie FiT, a także regulację wielkości mocy zainstalowanej w systemie. Wariant C zakłada wprowadzenie FiT w 2010 roku, zatem w opisanej w KPD formie nie może być brany pod uwagę.

Literatura

[1] Krajowy Plan Działania w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych, Warszawa 2010
[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE

Oceń artykuł
4,60 / 10 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Bogusław Pieczykolan

Źródło: EKOpower21

Polecamy Ci również

Zobacz także