Ekologiczne źródła energii

Ekologiczne źródła energii

Niemal co piąty Polak jest zdania, że energia elektryczna jest jednym z najbardziej ekologicznych źródeł energii – wynika z  raportu TNS OBOP, przeprowadzonego w ramach Ogólnopolskiego Programu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Lokalnych. Tymczasem proces wytwarzania energii elektrycznej w znacznym stopniu związany jest z wysoką emisją do atmosfery szkodliwych dla środowiska gazów.

ekologiczne źródła energii

Polacy zapytani o znajomość ekologicznych źródeł energii, na pierwszym miejscu wymieniają odnawialne źródła energii (OZE). Takiego zdania jest przeszło 57% respondentów, zwłaszcza z wyższym wykształceniem. Jednak tuż za OZE, jako najbardziej ekologiczne wskazywane jest przez nich drewno i energia elektryczna.

Szacuje się, że przeszło połowa energii elektrycznej Unii Europejskiej wytwarzana jest z paliw kopalnych, a więc węgla kamiennego i brunatnego. Oznacza to wysoką emisję dwutlenku węgla do atmosfery przy produkcji energii, a co za tym idzie pogłębienie efektu cieplarnianego” – zaznacza dr inż. Arkadiusz Węglarz, ekspert programu, członek Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE). „Ważnym czynnikiem dla spowolnienia postępujących zmian klimatycznych jest redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery m.in. poprzez zastąpienie nieekologicznych źródeł energii bardziej przyjaznymi środowisku” – dodaje dr inż. Węglarz.

Odnawialne źródła energii to takie, których zasoby same się odnawiają i z tego powodu są praktycznie niewyczerpalne. Są to głownie energia słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna i z biomasy. Zaletą inwestycji w tego typu rozwiązania jest ich istotna rola w zmniejszeniu emisji szkodliwych gazów do atmosfery, jednak nie każde rozwiązanie może być bez przeszkód stosowane w każdych warunkach klimatycznych. Dla najbardziej efektywnego wykorzystania takich instalacji ważne są czynniki, jak poziom rocznego operowania promieni słonecznych lub siła wiatru w skali roku. Do korzystania z OZE predysponowane są zatem określone regiony w kraju.

Inne przyjazne źródła energii?
Przyjazne dla środowiska są także inne źródła energii, jak gaz ziemny i gaz płynny. Jednak gaz ziemny wskazuje tylko 18% badanych, a płynny już zaledwie 7% Polaków. Tymczasem LPG (Liquified Petroleum Gas) to paliwo, które posiada o blisko 20% mniejszą emisję CO2 w odniesieniu do oleju opałowego oraz o połowę w stosunku do węgla kamiennego. Gaz płynny ma szerokie zastosowanie zarówno w przypadku dużych przedsiębiorstw (np. przy wykorzystaniu urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych lub kolektorów słonecznych) czy indywidualnych użytkowników (np. przydomowe zbiorniki na gaz lub autogaz). Zaletą gazu płynnego jest również to, iż można z niego korzystać zwłaszcza tam, gdzie nie ma dostępu do gazu ziemnego.

Jednym ze sposobów zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych jest znaczne ograniczenie zapotrzebowania na energię np. poprzez budowę pasywnych lub niskoenergetycznych budynków. W przypadku budynków niskoenergetycznych o zapotrzebowaniu na energię cieplną poniżej 30 KWh/m² na rok, różnice pomiędzy kosztami ogrzewania przy pomocy kotłów węglowych, gazowych lub urządzeń zasilanych energią elektryczną (wraz z uwzględnieniem kosztów inwestycyjnych) różnią się nieznacznie i opłaca się wtedy wybrać bardziej szlachetne źródła energii. Zastosowanie skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (czasami dodatkowo chłodu) w skali lokalnej staje się w chwili obecnej korzystnym rozwiązaniem szczególnie przy zastosowaniu mikroturbin gazowych. Wszystkie rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną można powiązać z zastosowaniem OZE i osiągnąć w ten sposób optymalne rozwiązania pod względem ekonomicznym i ekologicznym.

Kibicujmy klimatowi!
Rosnące na przestrzeni ostatnich lat zapotrzebowanie na energię, przyczynia się do zwiększonej emisji CO2 do atmosfery oraz zwiększenia niebezpieczeństwa wystąpienia awarii energetycznej. Z tego też względu kraje, które wytwarzają ponad 60% gazów cieplarnianych na Ziemi zobowiązały się do zmniejszenia ich emisji do końca 2012 roku, podpisując Protokół z Kioto. Wśród sygnatariuszy dokumentu jest także Polska.

Wykorzystywanie przyjaznych środowisku źródeł energii ma więc istotne znaczenie dla realizacji przyjętej przez nasz kraj polityki energetycznej. Ochrona klimatu i bezpieczeństwo energetyczne stały się w ostatnich latach jednym z priorytetów światowej gospodarki. Dlatego tak ważne jest zarówno edukowanie w zakresie troski o środowisko, jak i aktywne uczestniczenie w jego ochronie.

Ogólnopolski Program na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Lokalnych „Gaspol kibicuje klimatowi” – celem programu jest edukacja polskiego społeczeństwa na temat wykorzystania nowoczesnych rozwiązań energetycznych i ich roli w redukcji emisji szkodliwych gazów CO2 do atmosfery. Zadaniem programu jest również aktywizowanie gmin, powiatów i społeczności lokalnych do podejmowania inicjatyw proekologicznych jako istotnych dla zrównoważonego rozwoju poszczególnych regionów.

*Raport „Ocena i perspektywy rozwoju źródeł energii w polskich gminach do 2020 roku” przeprowadzony na reprezentatywnej grupie Polaków przez TNS OBOP na zlecenie firmy Gaspol S.A., inicjatora Ogólnopolskiego Programu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Lokalnych „Gaspol kibicuje klimatowi”.
Oceń artykuł
4,00 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz

Opracowanie: Ewa Kulesza

Źródło: Gaspol

Polecamy Ci również

Zobacz także