ArCADia - kanalizacja zewnętrzna

To program do tworzenia profili kanalizacyjnych, kompleksowe narzędzie działające w środowisku CAD. Przeznaczony jest dla firm projektowo-wykonawczych zajmujących się właśnie kanalizacją zewnętrzną. Program oferuje firma INTERsoft.

program do projektowania kanalizacji

Dzięki wykorzystaniu nowych technologii
ArCADia-Kanalizacja zewnętrzna pozwala znacznie przyspieszyć prace projektowe, intuicyjny interfejs sprawia, że posługiwanie się programem jest łatwe i przyjemne.
Baza produktów 15 najbardziej popularnych firm na rynku polskim, umożliwia projektowanie najbardziej nietypowych instalacji. Wykorzystując do tego jeden z wymienionych typów obiektów: budynek, komorę, odwodnienia liniowe, osadnik, przepompownię, separator substancji ropopochodnych, separator tłuszczu, studzienkę betonową, studzienkę osadnikową tworzywową studzienkę przepływową tworzywową, wpust betonowy, wpust osadnikowy tworzywowy, wpust przepływowy tworzywowy, wpust rynnowy, zbiornik.

Program umożliwia rysowanie rurociągów z PVC, PP, PE, betonu, kamionki, żeliwa według wybranych norm i producentów. Baza około 1000 typoszeregów kanałów kanalizacyjnych połączona jest z odpowiadającymi im typoszeregami kształtek i armatury: kolanek, trójników, złączek, łączników, syfonów, zaworów, czyszczaków, zaślepek itp.

Graficzne tworzenie trasy sieci i profili
Dzięki stworzeniu programu na platformie IntelliCAD-a, użytkownik nie musi wypełniać żmudnych tabelek, aby wygenerować profil. Wystarczy, że narysuje trasę sieci, a program zrobi to automatycznie.
Dodatkową korzyścią takiego rozwiązania jest możliwość podziału profilu na części. Po zaznaczeniu głównej magistrali, program automatycznie dzieli resztę sieci i wstawia jako odrębne profile. Każdy wygenerowany rysunek ma przypisaną tabelkę oraz dobrany do skali format papieru.

kanalizacja - projektowanieWygenerowany automatycznie profil
Zautomatyzowanie funkcji rysowania trasy sieci, pozwala na wstawianie domyślnych obiektów na każdym załamaniu, a także po przekroczeniu maksymalnej odległości określonej w opcjach. Dzięki temu, aby dobrać obiekt wystarczy zadać dla elementów źródłowych przepływ, rzędne terenu i dna kanału wylotowego, a dla pozostałych obiektów tylko rzędne terenu.
Dodatkowym atutem programu jest możliwość włączania i wyłączania opisów rurociągów i obiektów. Użytkownik dostaje możliwość wyboru elementów opisu: materiału, średnicy, długości odcinka, spadku i kierunku.

Rozbudowane okna dialogowe doboru obiektów
Program wyposażono w specyficzne okna dialogowe obiektów, które pozwalają na: obliczenie zlewni i przepływów, dobór średnicy i spadku kanału wylotowego, dobór szczegółowych parametrów wysokościowych, obliczenie urządzenia, zestawienie elementów i rysunki szczegółowe.
Wprowadzenie uproszczonego interfejsu doboru poszczególnych elementów obiektu, pozwoli użytkownikowi na bardzo szybki i łatwy dobór szczegółów. Projektant po wykonaniu wszystkich obliczeń może wygenerować raporty obliczeniowe w formacie RTF (format zgodny MS Word), które można później umieścić w opisach technicznych, a także zestawienia elementów dla pojedynczego obiektu lub całego projektu.

Generowanie rysunków szczegółowych
Program automatycznie dobierze elementy składowe (kinety, rury, włazy, pierścienie, itp.) poszczególnych obiektów wraz z podaniem numeru katalogowego i wygenerowaniem rysunku szczegółowego, który w zależności od wybranej skali dopasuje format papieru (A4, A3, itp.).

Oceń artykuł
4,67 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Ewa Kulesza

Źródło: INTERsoft

Polecamy Ci również

Zobacz także