Aktualne dofinansowania OZE: gdzie i jak się o nie ubiegać

0
Kolektory słoneczne
Dofinansowania do instalacjo OZE zależą od województwa. Ogólnie - program bezzwrotnych dopłat został zastąpiony nisko oprocentowanymi pożyczkami.

Program bezzwrotnych dopłat do OZE zastąpiły takie, w ramach których można ubiegać się o nisko oprocentowane pożyczki. Możliwości dofinansowania zależą od Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nisko oprocentowane pożyczki, zamiast dotacji do OZE

Program Prosument odchodzi do lamusa. Realizowany jest już tylko w nielicznych gminach, które wcześniej podpisały stosowne umowy z WFOŚiGW. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaproponował jednak WFOŚiGW (to one są beneficjentami) udział w innym programie, nazwanym Region, w którym część pieniędzy przeznaczona jest na wsparcie inwestycji w OZE. W przeciwieństwie do Prosumenta, nowe programy oparte są nie o bezzwrotne dotacje, a nisko oprocentowane pożyczki, z których część – przy spełnieniu określonych warunków – może być umorzona. Przyjmowanie wniosków rozpoczęto 1 lutego można się więc spodziewać wkrótce większej liczby możliwości sfinansowania inwestycji w OZE przez osoby fizyczne.

Dowiedz się: Jak się zmieniła ustawa o OZE i co niej wynika dla indywidualnego inwestora

Warunki korzystania z pożyczek na OZE

Typowy przykład zmian to sytuacja w WFOŚiGW w Olsztynie, który poinformował, że zamknął ostatni nabór wniosków na dofinansowanie mikroinstalacji OZE w ramach Prosumenta. Olsztyn uruchamia za to inny program, nazwany EWA oparty właśnie o pożyczki, a nie bezzwrotne dotacje. W warmińsko-mazurskim pożyczka będzie oprocentowana na zaledwie 2 procent w skali roku i udzielona zostanie maksymalnie na 5 lat. Żeby skorzystać z programu trzeba będzie zgromadzić 10 procent wkładu własnego. Inwestorzy mogą jednak ubiegać się o umorzenie części kredytu w sytuacji, gdy inwestycja zostanie zakończona, a dotychczasowe raty spłaty były opłacane terminowo. W ten sposób będzie można zyskać 10 procent wartości pożyczki.

Dofinansowania do OZE – różnie w poszczególnych województwach

Poszczególne WFOŚiGW dostały wolną rękę w kwestii określania zasad, na jakich dystrybuowane będą pieniądze na wsparcie OZE, w każdym województwie reguły mogą być więc nieco inne. Niektóre fundusze prowadzą też własne, dedykowane OZE programy wsparcia.
I tak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu prowadzi ciągle program Ekodom (trwa do końca czerwca tego roku albo do wydatkowania całej puli środków). Skierowany jest do osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa, które na potrzeby mieszkaniowe chcą realizować zadania polegające m. in. na wymianie źródła ciepła wraz z modernizacją instalacji, zamontowaniu pompy ciepła i kolektorów słonecznych o mocy do 300 kW, montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW czy uruchomieniu elektrowni wiatrowej o mocy do 40 kW.
Zasady programu są dość liberalne, skorzystać można bowiem z preferencyjnej pożyczki do wysokości 80 procent kosztów kwalifikowanych (a więc inwestor zapewnić musi tylko 20 procent wkładu własnego). Pożyczka musi zostać spłacona w ciągu maksymalnie 10 lat, a jej oprocentowanie nie może być niższe niż 3 procent w skali roku (wynosi 0,7 procent stopy redyskonta weksli). Jedna trzecia pożyczki może zostać umorzona. W 2016 roku skorzystało z tej formy pomocy 76 inwestorów, którzy budować chcieli instalacje fotowoltaiczne, 25 inwestowało w pompy ciepła, złożono także 10 wniosków na termomodernizację i 13 na wymianę źródeł ciepła.

Wiedza praktyczna: Jakie są koszty użytkowania pomp ciepła i co robić, żeby były jak najniższe

Warto zainteresować się tym, co proponują inne WFOŚiGW (o możliwości skorzystania z takiej czy innej oferty decyduje miejsce zamieszkania). Na przykład w Lublinie ponownie otwarto nabór wniosków związanych z OZE (trwa od 1 lutego do ostatniego dnia marca), a druga edycja w roku w 2017 roku otwarta zostanie 15 września (i potrwa do 15 października, chyba że dostępna pula pieniędzy wyczerpie się wcześniej). Jednym z celów programu jest wzrost udziału energii pochodzącej z OZE w końcowym zużyciu energii, upowszechnianie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji na terenie województwa lubelskiego, co idealnie wpisuje się w potrzeby inwestorów szukający możliwości sfinansowania projektów OZE. Finansowaniu podlega wymiana kotłów węglowych na kotły zasilane gazem lub biomasą, zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż pomp ciepła, a także zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych (do 10kW) oraz zakup i montaż mikroinstalacji wykorzystującej energię wiatru (do 10kW). Wsparcie również udzielane jest w formie nisko oprocentowanej pożyczki (4 procent w skali roku), która udzielona może zostać na 100 procent kosztów kwalifikowanych.

W Opolu tamtejszy WFOŚiGW wdraża program ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim. Program podzielony został na cztery podprogramy, z których jeden, OZE, ukierunkowany jest na poprawę jakości powietrza poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii. Dzięki pożyczkom sfinansować można zakup i montaż w domach jednorodzinnych (istniejących lub będących w budowie) źródeł ciepła opalanych biomasą, pomp ciepła, kolektorów słonecznych czy systemów fotowoltaicznych. Możliwe jest także sfinansowanie małych elektrowni wiatrowych.

Dowiedz się: Jakie dofinansowanie można uzyskać na termomodernizację domu i ile ona kosztuje

 

 

Oceń artykuł
5,00 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Więcej na ten temat:

,

Autor: Sławomir Bobbe

Polecamy Ci również

Zobacz także