ukryj

Budowa przyłącza wodnego jest procesem skomplikowanym i wymagającym zsynchronizowania terminów uzyskiwania kolejnych uzgodnień i pozwoleń z terminami prowadzenia prac.

dom jednorodzinnyJak bardzo w ten proces musi być zaangażowany inwestor, zależy przede wszystkim od lokalnych przepisów. Najłatwiej jest w tych gminach, gdzie całość przyłączy
i uzgodnień wykonuje lokalny zakład wodociągowy - wówczas wystarczy przygotować się finansowo, wystąpić z wnioskiem i czekać na realizację. Są jednak samorządy, gdzie całość procesu budowy przyłącza musi koordynować inwestor.

Niezależnie od lokalnych uwarunkowań należy przygotować się na znaczne wydatki. W przypadku budowy przyłącza wodnego inwestor każdorazowo ponosi koszty - również w przypadku rozbudowy samej sieci wodociągowej, jeśli zachodzi taka potrzeba. Przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne do rozbudowy sieci są zobowiązane tylko wtedy, gdy mają ją uwzględnioną w swoich planach inwestycyjnych, wynikających ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Budowa wodociągu krok po kroku

Pełny proces budowy przyłącza wodnego wygląda następująco:

 • Inwestor składa w lokalnym zakładzie wodociągowym wniosek o wydanie warunków zaopatrzenia w wodę. Do wniosku musi być dołączony dokument potwierdzający prawo własności działki, do której ma zostać doprowadzone przyłącze, a także mapa do celów projektowych z naniesionym planowanym przyłączem wydana wcześniej przez wydział geodezji lokalnego starostwa powiatowego.
 • Przedsiębiorstwo wodne wydaje „warunki", w których określa, czy jest możliwość doprowadzenia wody oraz podaje miejsce i techniczne aspekty budowy łącza, a także zakres ewentualnej, niezbędnej rozbudowy sieci wodociągowej. Do warunków zazwyczaj dołączany jest projekt umowy, która zostanie zawarta z inwestorem po wybudowaniu przyłącza i oświadczenie zakładu o zapewnieniu dostaw wody. Warunki szczegółowo określają także wymagania dotyczące projektu.
 • Na podstawie wydanych warunków powstaje projekt techniczny przyłącza. Może być opracowany wyłącznie przez projektanta z uprawnieniami do projektowania sieci i instalacji wodno-sanitarnych.
 • Projektant uzgadnia gotowy projekt w zakładzie wodno-kanalizacyjnym oraz w Zespole Uzgodnień Dokumentacji lokalnego starostwa powiatowego. Zatwierdzony projekt ważny jest przez 3 lata i w tym czasie należy wybudować przyłącze.
 • Po ostatniej nowelizacji Prawa budowlanego, budowa przyłączy wodnych nie wymaga już pozwolenia na budowę. Wystarczy zgłosić w starostwie powiatowym zamiar budowy przyłącza. Jeśli w ciągu 30 dni urząd nie zgłosi zastrzeżeń lub nie zażąda uzupełnienia dokumentacji, można rozpoczynać prace. Do zgłoszenia należy dołączyć: projekt przyłącza, projekt zagospodarowania działki uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw bezpieczeństwa ppoż., uzgodnienie wydane przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji, notarialne zgody właścicieli nieruchomości, przez które będzie przebiegać przyłącze, w przypadku, gdy ma być prowadzone przez czyjąś działkę.

Przyłącza można również budować bez zgłoszenia, jednak to rozwiązanie stosuje się zazwyczaj
w przypadku kompleksowego uzbrajania działek w media. W takim przypadku trzeba zamówić
u geodety plan sytuacyjny wszystkich przyłączy na mapie. Do sporządzania planu będą miały zastosowanie przepisy prawa geodezyjnego i kartograficznego, a do wykonywania przyłączy wodnych ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 • Jeśli na czas budowy zostanie zajęty pas drogowy, należy wystąpić z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej zmiany organizacji ruchu do policji oraz zarządcy drogi. W zależności od statusu drogi jest to gmina, miejski zarząd dróg, powiatowy zarząd dróg, wojewódzki zarząd dróg lub Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
 • Na podstawie wydanych opinii zarządca drogi wykonuje projekt zmiany organizacji ruchu i wydaje pozwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego.
 • Wykonawca może rozpoczynać roboty związane z budową przyłącza. Ważne - wykonawca musi posiadać uprawnienia do budowy sieci wodno-kanalizacyjnych.
 • Inwestor informuje zakład wodociągowy o rozpoczęciu robót.
 • Po wykonaniu przyłącza, przed zasypaniem wykopów, zgłaszamy w zakładzie wodociągowym gotowość do odbioru z jednoczesnym złożeniem wniosku o złączenie przyłącza z siecią.
 • Zakład wodociągowy dokonuje odbioru przyłącza, montuje i plombuje wodomierz oraz spisuje stan licznika.
 • Po podłączeniu wodomierza niezbędna jest powykonawcza geodezyjna inwentaryzacja przewodów.
 • Wykonawca może zasypać wykopy i ma obowiązek przywrócenia nawierzchni do stanu sprzed budowy przyłącza (naprawa drogi, ułożenie chodnika itp.).
 • Ostatnim krokiem jest podpisanie umowy o zaopatrywaniu nieruchomości w wodę pomiędzy inwestorem, a zakładem wodociągowym.

kanalizacjaWodociąg - koszt

Najważniejszym i pierwszym zadaniem inwestora jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych budowy przyłącza wodociągowego w lokalnym zakładzie wodno-kanalizacyjnym. We wniosku należy podać szacowaną ilość wody, jaka będzie pobierana z sieci. Zazwyczaj określa się, że woda będzie wykorzystywana np. na potrzeby domu jednorodzinnego. Można też jednak określić planowane zużycie w dokładniejszy sposób np. 0,5 l na sekundę, czy 200 l na dobę. Dalsze włączenie inwestora w proces budowy przyłącza zależy już od lokalnych warunków. Często całość procesu, włącznie z wszystkimi pozwoleniami i uzgodnieniami prowadzi zakład wodociągowy, zlecając kolejne etapy współpracującym z nim projektantom i wykonawcom. Warto jednak wiedzieć, że kompleksowe prowadzenie budowy przyłącza jest droższe, niż samodzielne załatwianie wszelkich uzgodnień i szukanie wykonawców. Nawet jeśli zakład oferuje taką możliwość, nie musimy się na nią godzić i możemy każdy etap formalności i prac koordynować samodzielnie.
Są również gminy, w których zakłady wodociągowe ograniczają się jedynie do polecenia projektantów i wykonawców, zostawiając formalności i koordynację procesu budowy przyłącza w całości inwestorowi. Niezależnie od wybranej, czy narzuconej lokalnymi uwarunkowaniami ścieżki budowy przyłącza wodnego praktyka pokazuje, że warto korzystać z sugerowanych przez zakład wodociągowy projektantów i wykonawców, gdyż pozwala to uniknąć wielu problemów z uzgodnieniami i odbiorem prac.
Również opłaty związane z budową przyłącza wodociągowego są inne w zależności od lokalnych uwarunkowań. Zakłady wodociągowe to bowiem jednostki lokalnego samorządu działające niezależnie od siebie. Ceny każda gmina ustala samodzielnie. Orientacyjne ceny przedstawiają się następująco:

 • wydanie warunków zaopatrzenia w wodę - 100 zł,
 • projekt przyłącza wraz z projektem zagospodarowania działki - 1000-2500 zł,
 • uzgodnienie projektu w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym - 100 zł,
 • uzgodnienie projektu w Zespole Uzgodnień Dokumentacji - 30 zł,
 • projekt zmian w organizacji ruchu i zajęcie pasa drogowego - od 500 zł,
 • opłaty geodezyjne za przygotowanie mapy, wytyczenie przebiegu przyłączy i inwentaryzację powykonawczą - od 1000 zł,
 • odbiór końcowy przyłącza - 100 zł,
 • opłata przyłączeniowa -1000-2000 zł.

Do opłat związanych z formalnościami należy doliczyć również koszty materiałów i budowy samego przyłącza (szacunkowo - koszt budowy najprostszego przyłącza o długości 10 m ze studzienką na licznik to ok. 3500 zł), a także koszty ewentualnego doprowadzenia drogi do stanu sprzed rozpoczęcia robót.
Przyłącze wodociągowe po wybudowaniu zazwyczaj jest przekazywane przez inwestora zakładowi wodno-kanalizacyjnemu w umowie o zaopatrywaniu nieruchomości w wodę. Najczęściej gminy wymagają, by przekazanie nastąpiło nieodpłatnie, co jest warunkiem zawarcia umowy. Po przekazaniu przyłącze do zaworu głównego zainstalowanego za wodomierzem jest własnością zakładu i to on odpowiada za jego prawidłową eksploatację i konserwację, a także ewentualne naprawy.

 • Zobacz galerie zdjęć według kolorów:
Oceń artykuł:
 • bardzo słabe
 • słabe
 • średnie
 • dobre
 • bardzo dobre
2,94 / 36 głosów
Dziękujemy za oddanie głosu.

Czytaj więcej:

Rury zepolone - system fusiotherm Stabi

Rury zepolone - system fusiotherm Stabi

Rury systemu fusiotherm Stabi firmy Aquatherm są odpowiedzią na podstawowy problem z rurami z tworzyw sztucznych. Przeczytaj cały artykuł

Kanalizacja niskoszumowa

Kanalizacja niskoszumowa

Przepływ ścieków powoduje drgania rury, które mogą być przenoszone do otaczającego powietrza lub na konstrukcję ściany. Przeczytaj cały artykuł

Instalacje sanitarne – ekonomiczny system

Instalacje sanitarne – ekonomiczny system

Pexfit Pro to system rur polietylenowych i złączek zaprasowywanych z PPSU – tworzywa sztucznego... Przeczytaj cały artykuł

Instalacje z brązu

Instalacje z brązu

Różnego typu złączki, armatura z brązu są w technice instalacyjnej synonimem jakości i efektywności. Przeczytaj cały artykuł

Jak oszczędzać wodę w domu i ogrodzie?

Jak oszczędzać wodę w domu i ogrodzie?

Wodę można wprawdzie oszczędzać z modnych obecnie pobudek ekologicznych, lecz warto to robić również... Przeczytaj cały artykuł

Złączki zaprasowywane - nowy system

Złączki zaprasowywane - nowy system

Złączki zaprasowywane do rur wielowarstwowych - system KAN-therm Press LBP, to rozwiązanie, które skraca czas... Przeczytaj cały artykuł

Komentarze (8)

 1. Książenice

  A na zdjęciu domek z Osiedla Książenice. Jeśli zdecydujecie się na kupno domu na Osiedlu wszystkie formalności przyłączeniowe załatwimy szybko za Was. Zapraszamy na www.osiedleksiazenice.pl

  Zamknij

  Zgłoś nadużycie

 2. karolboron

  Polecam firmę z rejonu Wrocławia, która wykonuje przyłącza i sieci wodociągowe www.czystyzysk.eu

  Zamknij

  Zgłoś nadużycie

 3. Esanit sp. z o. o.

  Firma Esanit działająca na terenie województwa dolnośląskiego wykona projekty przyłączy gazowych, wodnych, kanalizacyjnych, c.o. www.esanit.pl

  Zamknij

  Zgłoś nadużycie

 4. janmoczulski

  Warszwa i okolice kompleksowo http//www.wodkan.waw.pl

  Zamknij

  Zgłoś nadużycie

 5. Kasiulka6

  Jeśli chodzi o projekty przyłączy to dobrze wykonuje je firma Eran (eran.com.pl) z Gliwic. Warto do nich się zgłosić po taki projekt.

  Zamknij

  Zgłoś nadużycie

 6. Osada, byłbyś wiarygodny, gdybyś podpierając się swoim 20 letnim doświadczeniem pomagał innym forumowiczom. A tak to tylko wklejasz reklamę chociaż to nie jest FORUM REKLAMOWE, tylko Forum Budowlane.

  Zamknij

  Zgłoś nadużycie

 7. kpg.info

  Szanowni Państwo Reprezentuję Kancelarię Prawno-Gospodarczą KPG sp. z o.o., która specjalizuje się w branży wodociągowej. Dzięki naszej pomocy uzyskacie Państwo zwrot zainwestowanych środków które ponieśliście przy rozbudowie infrastruktury technicznej. Reprezentujemy osoby fizyczne i prawne w postępowaniach dotyczących urządzeń przesyłowych obejmujących spory m. in. o: Odpłatne przekazanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy bądź Przedsiębiorstwa wod-kan (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, przepompownie ścieków i inne urządzenia wod-kan). wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntów, nakazanie usunięcia urządzeń (roszczenia negatoryjne), ustanowienie służebności przesyłu, Świadczymy również usługi z zakresu doradztwa inwestycyjnego: wspieramy inwestorów, projektantów w kontaktach z dostawcą mediów, doradzamy w procesie opracowania dokumentacji w kontekście późniejszego zamiaru wystąpienia o ich odpłatne przekazanie, prowadzimy negocjacje z Gminami i Przedsiębiorstwami wodociągowymi w zakresie odpłatnego przekazania urządzeń, weryfikujemy kosztorysy i zasadność ponoszenia kosztów inwestycji. Dzięki praktycznemu doświadczeniu jesteśmy w stanie sprostać każdemu merytorycznemu wyzwaniu w branży wodociągowej. Jeżeli znaleźli by Państwo czas na bezpośrednie spotkanie i rozmowę o Waszych problemach i oczekiwaniach, prosimy o kontakt : prezes@kpg.info.pl

  Zamknij

  Zgłoś nadużycie

 8. OSADA INSTALATOR

  Zapraszamy Państwa do obejrzenia realizacji naszej firmy na stronie: www.osadainstalator.pl Natomiast wszystkich z woj. lubuskiego zapraszamy do współpracy. 20 lat w branży, znakomite referencje, wsparcie na każdym etapie inwestycji.

  Zamknij

  Zgłoś nadużycie

Zaloguj się, aby dodawać komentarze

Urządzone.pl

E-ściany

E-mieszkanie

E-dach

Najpopularniejsze tagi:

Zamów newsletter
Zobacz koniecznie:

Urządzamy mieszkanie w stanie deweloperskim: osprzęt elektryczny

x