Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

przyłącze

Odcinek rury wodociągowej, gazowej lub przewodu energetycznego łączącego przewód sieci rozdzielczej z instalacją w budynku. Na przyłączu wodociągowym znajduje się wodomierz główny i zawór główny odcinający; zaś na przyłączu gazowym główny kurek gazowy wraz z urządzeniami zabezpieczającymi.

Zobacz także