Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

odzysk ciśnienia

Zjawisko występujące w instalacjach ciśnieniowych. Przepływ medium przez instalację powoduje stopniowy spadek jego ciśnienia. Jeśli jednak medium dzięki swoim własnościom przenosi się grawitacyjnie dzięki różnicy ciśnień (np. gaz lżejszy od powietrza będzie przesuwać się w górę, woda zasilająca w instalacji grzewczej będzie jako lżejsza wypychana przez wodę powrotną). W praktyce straty ciśnienia są mniejsze niż wynikało by to tylko z obliczeń hydraulicznych. Odzysk ciśnienia należy uwzględnić w obliczeniach, biorąc pod uwagę różnicę wysokości oraz różnicę gęstości mediów (np. gaz-powietrze; woda powrotna-woda zasilająca).

Zobacz także