Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

mikrobrykiety (pelety)

Granulki wykonane przez sprężanie (zagęszczanie i formowanie pod wpływem ciśnienia) odpadów powstałych przy obróbce drewna (trocin, ścinek, wiórów). Coraz częściej pelety powstają z drewna produkowanego specjalnie na potrzeby energetyczne (np. wierzba). Służą jako pełnowartościowy materiał opałowy. Mają kształt walcowaty, ok. 20-30 mm długości i ok. 8 mm średnicy.

Zobacz także