Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

komfort cieplny

Wartości parametrów powietrza, (temperatury t, wilgotności względnej ?, prędkości cyrkulacji w), które zapewniają poczucie komfortu osobom przebywającym w wentylowanym pomieszczeniu: latem: w = 0,1-0,5 m/s, zimą w = 0,1-0,3 m/s, wg PN-83/B-03430 (wraz ze zmianą Az3): latem: t = 23-25°C ?1-1,5°C; ? = 50 ?10%, zimą: t = 21-22°C ?1-1,5°C; ? = 45-10%.

Zobacz także