Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

kolmatacja

Zatykanie złoża składającego się z ziaren lub kształtek sztucznych (gruntu, wypełnienia oczyszczalni ścieków lub filtra), przez które przepływa zanieczyszczona ciecz (ścieki, uzdatniana woda). Kolmatacja zachodzi na skutek procesów mechanicznych ? zatykania porów (powierzchni między ziarnami); fizykochemicznych ? zbijanie ziaren w substancją gąbczastą; chemicznych ? wytrącanie nierozpuszczalnych substancji lub biologicznych ? zatrzymanie bakterii (np. żelazistych) powodujących zarastanie.

Zobacz także