instalacje gazowe - poradnik

Zatrucie tlenkiem węgla

zdjęcie 1Tlenek węgla jest produktem ubocznym procesu spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych. Nadmierna jego emisja powoduje poważne zatrucie organizmu ludzkiego, a w wielu przypadkach nawet śmierć. Gaz jest bezbarwny, bezwonny i bezsmakowy, stąd wykrycie jego obecności nie jest wcale takie oczywiste. Do powyższego celu służą specjalne detektory dwutlenku węgla, które bezwzględnie warto nabyć i zainstalować w swoim domu. Ponadto należy zadbać o szczelność oraz drożność przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Konieczne jest również kontrolowanie stanu technicznego urządzeń grzewczych oraz instalacji gazowej. Pamiętajmy, że kotły z otwartą komorą spalania czerpią powietrze z pomieszczenia, w którym się znajdują. W pomieszczeniu tym należy zatem zadbać o stały dopływ świeżego powietrza z zewnątrz. Z całą pewnością nie opłaca się w tym przypadku oszczędność pieniędzy czyniona na samodzielnych naprawach lub przeróbkach instalacji centralnego ogrzewania. Tego rodzaju czynności zawsze powinien wykonywać specjalista z odpowiednimi uprawnieniami.

Jak wykonać bezpieczne przyłącze gazowe?

zdjęcie 1Gaz doprowadza się na teren prywatnych posesji za pomocą giętkich rur polietylenowych. Przyłącze, które wykonuje spółka gazownicza obejmuje doprowadzenie gazu z sieci do skrzynki gazowej usytuowanej na ścianie budynku lub w linii ogrodzenia. Zawór główny, który montuje się w skrzynkach gazowych jest ostatnim urządzeniem, które montuje gazownia. Dalsza część wykonania instalacji leży w gestii inwestora. Obok zaworu, za pomocą którego odcina się dopływ gazu do instalacji odbiorczej montuje się także reduktor ciśnienia. Za jego sprawą możliwe jest obniżenie ciśnienia gazu do takiego stopnia, aby mógł bezpiecznie zasilać urządzenia domowe. Konieczne jest również zainstalowanie gazomierza, który będzie wskazywał zużycie gazu w przyszłości. Trzeba pamiętać, że skrzynka gazowa powinna być wentylowana. Jej obudowa powinna być wykonana z materiału niepalnego i, że należy ją zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Do skrzynki powinien mieć dostęp pracownik gazowni i my sami, aby w razie potrzeby odciąć dopływ gazu.


Eksploatacja urządzeń gazowych

zdjęcie 1Urządzenia gazowe są pod szczególnym nadzorem i należy je montować oraz eksploatować ze wzmożoną rozwagą. Każde urządzenie zasilane gazem posiada zalecenia producenckie, których dla bezpieczeństwa należy skrupulatnie przestrzegać. Przypadkowa nie powinna być także lokalizacja kuchni, kotłów gazowych, czy podgrzewaczy wody. Kotły gazowe najczęściej należy umieszczać w specjalnie przeznaczonych na ten cel pomieszczeniach. Natomiast kuchenki nie powinny znajdować się tuż pod oknem. Całkowicie niedopuszczalne jest zabudowywanie urządzeń w szafkach i innych domowych schowkach. Rury z gazem w pomieszczeniach mieszkalnych można osłonić płytami gipsowo – kartonowymi. Zaś w pomieszczeniach niemieszkalnych powinny one przebiegać po wierzchu ścian. Przed każdym urządzeniem zasilanym gazem powinien znajdować się zawór umożliwiający odcięcie gazu w razie ewentualnego zagrożenia.

Zobacz także