grzejniki - poradnik

Za słaby grzejnik a praca kotła

grzejnik drabinkowyMam ogrzewanie gazowe, kocioł Buderus wraz z grzejnikami typu VK-Profil . W pomieszczeniu o powierzchni 15 m? został zamontowany grzejnik o mocy 1823 W (zasilanie 70/55/20 st. C). Jeśli instalator na piecu ustawił temperaturę zasilania 55 st. C i przy takiej temperaturze okazuje się, że grzejnik jest za słaby, to czy kocioł będzie pobierał znacznie więcej gazu, by ogrzać tę powierzchnię. Jeżeli temperatura na zasilaniu zostanie zmieniona na 70 st., to czy kocioł będzie zużywał mniej gazu, bądź wręcz przeciwnie, będzie go pobierał jeszcze więcej.

Dom został zmodernizowany, ściany mają grubość 40 cm + 10 cm styropianu.

Radzi

Rafał Burzyński
Buderus Technika Grzewcza
Dział Techniczny

Na opisanym przykładzie widać, jakie ryzyko niesie ze sobą dobór kotła i grzejników na podstawie wskaźników, a nie projektu instalacji.
Innym zagadnieniem jest zmniejszenie wydajności cieplnej grzejnika (oddawanej do pomieszczenia mocy) przy obniżeniu temperatury wody dostarczanej do grzejnika. Przy opisanym obniżeniu temperatury moc grzejnika spada prawie o połowę z 1823 [W] do wartości około 1010 [W]. Wniosek: stosując nawet metodę wskaźnikową, grzejnik należy dobrać w zależności od parametrów (głównie temperatur), jakie będą panowały w instalacji.
Co do spalania większej ilości gazu: rozpatrując dostarczenie określonej ilości ciepła do pomieszczenia należy stwierdzić, że kocioł kondensacyjny w temperaturze 55 [C] będzie pracował
z wyższą sprawnością niż przy 70 [C]. Kocioł niskotemperaturowy też będzie miał wyższą sprawność, ale ze względu na kondensację ulegnie uszkodzeniu na skutek korozji. Wyższa sprawność (kilka do kilkunastu procent) oznacza proporcjonalnie niższe zużycie gazu.
Podsumowując, proponowałbym podwyższenie dopuszczalnej temperatury na zasilaniu instalacji centralnego ogrzewania i sterowanie temperaturą kotła względem temperatury zewnętrznej (wg tzw. krzywej grzewczej), co pozwoli na obniżenie temperatury na kotle (wyższa sprawność) i grzejniku (mniejsza cieplna wydajność grzejnika), gdy tylko temperatura za oknem będzie na to pozwalała bez uszczerbku na komforcie cieplnym.

Jak dobrać grzejniki?

zdjęcie 1Dobierając grzejniki trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników. Najważniejsza jest moc, ale należy także uwzględnić parametry, w jakich pracuje instalacja, tj. oszacować do jakiej temperatury podgrzewana jest woda, która zasila grzejniki. Warto także dodrze dostosować wysokość oraz długość grzejnika i zwrócić uwagę na dołączone do kompletu – akcesoria dodatkowe. Najłatwiej jest dobrać grzejniki, kiedy instalacja centralnego ogrzewania posiada wykonany projekt. Wówczas wszystko wynika z projektu i wystarczy udać się do sklepu, aby zakupić to, co jest wskazane przez projektanta. Kiedy jednak nie ma projektu – trzeba radzić sobie w inny sposób. Wówczas do obliczenia mocy grzejników stosuje się tzw. metodę szacunkową. Polega ona na zastosowaniu ogólnie przyjętych dla danych budynków zapotrzebowań na ciepło i przemnożeniu ich przez powierzchnię pomieszczenia. W powyższy sposób otrzymujemy jednak jedynie zapotrzebowanie orientacyjne, które raczej zawsze warto nieco podwyższyć.

Jak wyliczyć moc grzejnika płytowego według starego grzejnika żeliwnego?

zdjęcie 1Wzięcie pod uwagę starego grzejnika żeliwnego to jedna z podstawowych metod obliczania mocy nowego grzejnika, kiedy brak jest projektu instalacji. Bierze się wówczas pod uwagę ilość żeber, które posiadał stary grzejnik i przyjmuje, że jedno żebro to 130 W. Wartość ta odpowiada tradycyjnemu grzejnikowi żeliwnemu o wysokości 60 cm, zamontowanemu pod parapetem okiennym. Kiedy przemnożymy ilość żeber przez 130 W – otrzymamy katalogową moc nowego grzejnika. Katalogowa – oznacza w tym przypadku, że nowy grzejnik nie będzie tej samej mocy, co stary. Osoby sporządzające katalogi wzięły bowiem pod uwagę i uwzględniły w swych obliczeniach nowe parametry pracy instalacji.

Zobacz także