instalacje wodne - poradnik

W jakim pomieszczeniu zainstalować hydrofor?

hydroforPomieszczenie, w którym planujemy umieścić tradycyjny zestaw hydroforowy musi posiadać odpowiednie wymiary, mieć dość szerokie drzwi, jak również powinno być wyposażone w instalację elektryczną, grzewczą i dobrą wentylację. Wymiary pomieszczenia na hydrofor to 2x2,5 m w rzucie i minimum 2,5 m wysokości. Drzwi pomieszczenia powinny mieć takie rozmiary, aby móc przez nie wnieść i wynieść największy element zestawu, jak również być dźwiękochłonne. Instalacja elektryczna zawsze powinna być wodoszczelna, zaś wentylacja taka, aby zbiornik nie ulegał roszeniu się. Temperatura pomieszczenia nie może być niższa od +5 stopni Celsjusza. Należy zatem zadbać o instalację grzewczą, która będzie w stanie utrzymać taką temperaturę nawet w czasie silnych mrozów na zewnątrz. Posadzkę pod hydrofor wykonuje się zachowując 1% spadek w kierunku wpustów kanalizacyjnych.  

Pompy głębinowe – zastosowanie

Pompy głębinowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie trzeba pompować wodę ze znacznej głębności. Pompy te są wykorzystywane zarówno przez zakłady produkcyjne, duże, miejskie sieci wodociągowe, jak i przez osoby prywatne, korzystające z indywidualnych ująć wody. Przy ich użyciu pompuje się głównie wodę, ale po uprzednich ustaleniach z producentem – pompy głębinowe mogą być także wykorzystywane do przepompowywania innych cieczy. Najczęściej jednak pompy stosuje się do pompowania wody pitnej, wody surowej, morskiej oraz do pozyskiwania wód termalnych i mineralnych. W każdym przypadku warunkiem jest ograniczona ilość zanieczyszczeń w wodzie. Mowa zwłaszcza o zanieczyszczeniach mogących powodować powstawanie osadów w urządzeniu.

pompy głębinowe

Czym charakteryzują się nowoczesne pompy głębinowe?

pompa głębinowa
Nowoczesne pompy głębinowe charakteryzują się przede wszystkim bezawaryjnym działaniem i dużą wytrzymałością na zużycie. Urządzenia te wyposaża się w szereg zabezpieczeń chroniących je przed przepięciami, nagłymi zmianami napięcia i innymi czynnikami mogącymi zakłócić prawidłową ich pracę. Pompy pracują automatycznie, co oznacza, że załączają się i wyłączają zgodnie z istniejącym poborem wody. Aby jeszcze bardziej ograniczyć ich szybkie zużycie się – zespoły głębinowe coraz częściej doposaża się w zbiorniki hydroforowe. W owych zbiornikach gromadzony jest niewielki zapas wody, dzięki czemu pompa nie załącza się przy każdorazowym odkręceniu kranu z wodą. Silniki pomp głębinowych startują łagodnie, co wyklucza powstawanie w urządzeniach udarów hydraulicznych, czy prądowych. Pompy nie psują się i są urządzeniami długowiecznymi.  

Zobacz także