kanalizacja i odwodnienia - poradnik

Przydmowa oczyszczalnia ścieków-pozwolenie

Przed budową oczyszczalni przydomowej trzeba uzyskać w Urzędzie Powiatowym pozwolenie wodnoprawne (na podstawie projektu oczyszczalni) oraz (już po uzyskaniu pozwolenia) dokonać zgłoszenia budowlanego (chyba, że przepływ w oczyszczalni jest większy niż 7,5 m3/h, wówczas wymagane jest pozwolenie na budowę).

przydomowa oczyszcalnia ścieków

Gdzie można odprowadzać wodę opadową?

Woda opadowa z dachu może spływać tylko na własny nieutwardzony teren, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych. Nie wolno odprowadzać jej na teren sąsiadujący.

woda opadowa

Kiedy trzeba budować szambo?

szamboKonieczność gromadzenia i odprowadzenia ścieków we własnym zakresie zachodzi wszędzie tam, gdzie nie możliwości przyłączenia domu do kanalizacji. Bezodpływowe zbiorniki na nieczystości, czyli szamba są wciąż najpopularniejszym rozwiązaniem w budownictwie jednorodzinnym. Jest to spowodowane głównie niewygórowanymi kosztami ich budowy. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że kosztowna jest późniejsza eksploatacja szamba, ponieważ trzeba płacić za wywóz ścieków z niego. Są jednak przypadki, w których szambo jest jedyną możliwością na pozbycie się uciążliwych nieczystości bytowych. Jest tak szczególnie na niewielkich działkach, na których niemożliwa jest budowa przydomowej oczyszczalni oraz w sytuacjach, kiedy możliwości jej powstania nie uwzględnia Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Zobacz także