instalacje grzewcze - poradnik

Ogrzewanie na ekogroszek – czy to opłacalne?

ekogroszekPaliwa stałe wciąż są najtańszym sposobem na ogrzanie domu. Piece, które służą do ich spalania wprawdzie mają ceny zbliżone do cen kotłów gazowych, czy olejowych, ale niższa jest cena samego opału. Warto nadmienić, że aktualne zastosowanie do ogrzewania paliw stałych różni się zdecydowanie od stosowanie tych surowców dawniej. Kotłownie na paliwa stałe już dawno przestały przypominać brudne, okopcone i zakurzone pomieszczenia, a właściciel pieca – palacza mozolnie dosypującego do niego węgiel łopatą. Piece działają automatycznie, paliwo podaje do nich podajnik. Koszt 10 kWh przy ogrzewaniu ekogroszkiem waha się w granicach 0,70 zł. Natomiast użytkowanie do tego celu gazu, czy oleju opałowego jest dużo droższe. Ponadto, w przypadku chęci zastosowania do ogrzewania oleju – trzeba zorganizować właściwe miejsce jego składowania.

Jak można pozyskiwać biogaz?

Biogaz powstaje podczas procesu fermentacji beztlenowej związków pochodzenia organicznego. Jego pozyskiwanie jest opłacalne ze względów ekonomicznych oraz ekologicznych. Jednak budowa biogazowni to proces skomplikowany, kosztowny, a ponadto ryzykowny. Biogaz można pozyskiwać ze składowisk odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z gospodarstw rolnych, które trudnią się hodowlą zwierząt. Polska nie znajduje się w czołówce krajów odzyskujących biogaz, głównie ze względu na skomplikowane procedury dotyczące warunków, w jakich powinien zachodzić proces fermentacji odpadów organicznych. Inne kraje świata odzyskują i ponownie wykorzystują biogaz na zdecydowanie większą skalę. Przyczynia się on zasadniczo do rozwoju rolnictwa i kształtowania pozycji tej dziedziny gospodarki na rynku światowym.

zdjęcie 1

Do czego wykorzystuje się biogaz?

zdjęcie 1Biogaz jest paliwem gazowym, które po odzyskaniu można ponownie zagospodarować i wykorzystać. Paliwo pozyskane w prawidłowo przeprowadzonym procesie fermentacji i przy wykorzystaniu dobrej jakości masy organicznej ma wartość opałową wynoszącą 17 – 23 MJ/m³. Biogaz nadaje się zatem do wytwarzania energii cieplnej i produkcji energii elektrycznej. Można go także przesyłać do sieci gazowych. Po odpowiednim przetworzeniu biogazu, nadaje się on też na paliwo napędzające pojazdy mechaniczne oraz bywa wykorzystywany przy produkcji metanolu. Państwa, które najefektywniej radzą sobie z odzyskiem i ponownym zagospodarowaniem biogazu to: Indie, Chiny, Szwajcaria, Niemcy, Francja i Stany Zjednoczone.

Zobacz także