instalacje grzewcze - poradnik

Odprowadzenie spalin i powietrze do spalania

kominProduktem ubocznym urządzeń gazowych wynikającym ze spalania gazu są spaliny, które w większości składają się z dwutlenku węgla i pary wodnej oraz niewielkiej ilości tlenku węgla i związków siarki. Muszą one być odprowadzone na zewnątrz. Za ich odprowadzenie z urządzeń gazowych z otwartą komorą spalania odpowiada sprawnie funkcjonujący komin w połączeniu ze sprawnie działającą wentylacją. Komin będzie funkcjonował poprawnie tylko wtedy, gdy do spalania będzie doprowadzona odpowiednia ilość powietrza. Należy mieć na uwadze, że rzeczywiste zapotrzebowanie powietrza do spalenia 1 m³ gazu ziemnego GZ50 wynosi około 14 m³. Urządzenie o mocy 20 kW spala 2,5 m³ gazu na godzinę. Wynika z tego, że należy dostarczyć do spalania strumień 35 m³ świeżego powietrza na każdą godzinę pracy urządzenia. Bardzo ważne jest, aby nie zakrywać nawiewnych kratek wentylacyjnych doprowadzających powietrze do spalania.

Jak wymienić gniazdko elektryczne?

gniazdko elektrycznePrzed przystąpieniem do wymiany gniazdka sieciowego, powinniśmy zaopatrzyć się w śrubokręt, obcęgi oraz wskaźnik napięcia. Pierwszą rzeczą i najważniejszą, którą powinniśmy zrobić jest wyłączenie prądu w tym gniazdku. W nowoczesnym budownictwie większość mieszkań ma  możliwość odłączenia prądu w poszczególnych pomieszczeniach co na pewno ułatwi nam pracę. Kiedy już wyłączyliśmy prąd, przystępujemy do zdjęcia plastikowej osłony kontaktu. Odkręcamy śrubki i zsuwamy osłonę. Następnie trzymając za plastikową część należy wysunąć całość ze ściany. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie wskaźnikiem czy na pewno nie dopływa prąd. Po upewnieniu się odkręcamy śrubki i wyjmujemy kabelki po czym podłączamy je do nowego kontaktu. Pamiętajmy, że z lewej strony mamy przewody neutralne a z prawej fazowe. Po przykręceniu kabelków do nowego kontaktu, przy pomocy obcęg wkładamy je do środka. Nakładamy nową osłonkę i przykręcamy.

Wymagania prawne dla kotłowni na paliwa stałe?

Kotłownie na paliwa stałe muszą być oddzielnymi, wydzielonymi na ten cel pomieszczeniami. Wymagania te dotyczą wszystkich rodzajów pieców oraz wszystkich paliw stałych zasilających te urządzenia. Standardowo kotłownie na paliwa stałe lokuje się w najniższej kondygnacji budynku. Najlepiej jest jeśli kotłownia jest usytuowana centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń. Kotłownie te wymagają większej powierzchni użytkowej, aniżeli pomieszczenia, w których instaluje się kotły gazowe, czy olejowe. Ze względów praktycznych dobrze jest zaplanować w ich przypadku dwa oddzielne wejścia. Kotłownie na paliwa stałe winny także posiadać podłogi i okładziny ścienne wykonane z materiałów niepalnych oraz odpowiedni system wentylacji nawiewno – wywiewnej.

Więcej na ten temat:

,

Zobacz także