kanalizacja i odwodnienia - poradnik

Oczyszczalnia ścieków - kredyt preferencyjny

przydomowa oczyszczalnia ściekówDofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków jest finansowym wsparciem bezzwrotnym. Oznacza to, że po zakończeniu budowy oczyszczalni możemy otrzymać od państwa nawet 80% poniesionych środków kwalifikowanych. Środki kwalifikowane nie muszą stanowić wszystkich poniesionych przez nas wydatków, ale dofinansowanie jest znaczne i opłaca się o nie ubiegać. Kiedy jednak jego pozyskanie nie jest możliwe – do dyspozycji inwestorów zainteresowanych budową własnej oczyszczalni ścieków pozostają preferencyjne kredyty i pożyczki. Są one dużo korzystniejsze niż te, które oferują nam banki komercyjne, ale w żadnym razie nie są w stanie dorównać pod tym względem bezzwrotnej dotacji. Preferencyjność tych kredytów polega najczęściej na tym, że inwestorzy otrzymują pomoc w spłacie odsetek pożyczki lub jej części.

Gdzie można odprowadzać wodę opadową?

Woda opadowa z dachu może spływać tylko na własny nieutwardzony teren, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych. Nie wolno odprowadzać jej na teren sąsiadujący.

woda opadowa

Kiedy trzeba budować szambo?

szamboKonieczność gromadzenia i odprowadzenia ścieków we własnym zakresie zachodzi wszędzie tam, gdzie nie możliwości przyłączenia domu do kanalizacji. Bezodpływowe zbiorniki na nieczystości, czyli szamba są wciąż najpopularniejszym rozwiązaniem w budownictwie jednorodzinnym. Jest to spowodowane głównie niewygórowanymi kosztami ich budowy. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że kosztowna jest późniejsza eksploatacja szamba, ponieważ trzeba płacić za wywóz ścieków z niego. Są jednak przypadki, w których szambo jest jedyną możliwością na pozbycie się uciążliwych nieczystości bytowych. Jest tak szczególnie na niewielkich działkach, na których niemożliwa jest budowa przydomowej oczyszczalni oraz w sytuacjach, kiedy możliwości jej powstania nie uwzględnia Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Zobacz także