instalacje wodne - poradnik

Na czym polega odmanganianie i odżelazianie wody?

woda pitnaObydwa procesy uzdatniające wodę polegają na utlenianiu zawartych w niej związków żelaza i manganu. Powstałe po procesie utleniania związki filtruje się w złożach piaskowych i katalitycznych, a następnie usuwa poprzez intensywne płukanie tych złóż. System uzdatniający wodę zawsze powinien zostać odpowiednio dobrany przez specjalistę. Należy go dostosować do składu chemicznego wody oraz parametrów istniejącej instalacji wodociągowej, rodzaju posiadanego hydroforu i wielu innych czynników. Zestawy odżelazające i odmanganiające składają się zwykle ze sporych rozmiarów kolumny, w której umieszcza się złoże filtracyjne oraz z głowicy sterującej. Głowice, które stosuje się w gospodarstwach domowych są przeważnie w pełni zautomatyzowane, a dzięki temu uzdatnianie wody odbywa się automatycznie.

Pompy głębinowe – zastosowanie

Pompy głębinowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie trzeba pompować wodę ze znacznej głębności. Pompy te są wykorzystywane zarówno przez zakłady produkcyjne, duże, miejskie sieci wodociągowe, jak i przez osoby prywatne, korzystające z indywidualnych ująć wody. Przy ich użyciu pompuje się głównie wodę, ale po uprzednich ustaleniach z producentem – pompy głębinowe mogą być także wykorzystywane do przepompowywania innych cieczy. Najczęściej jednak pompy stosuje się do pompowania wody pitnej, wody surowej, morskiej oraz do pozyskiwania wód termalnych i mineralnych. W każdym przypadku warunkiem jest ograniczona ilość zanieczyszczeń w wodzie. Mowa zwłaszcza o zanieczyszczeniach mogących powodować powstawanie osadów w urządzeniu.

pompy głębinowe

Czym charakteryzują się nowoczesne pompy głębinowe?

pompa głębinowa
Nowoczesne pompy głębinowe charakteryzują się przede wszystkim bezawaryjnym działaniem i dużą wytrzymałością na zużycie. Urządzenia te wyposaża się w szereg zabezpieczeń chroniących je przed przepięciami, nagłymi zmianami napięcia i innymi czynnikami mogącymi zakłócić prawidłową ich pracę. Pompy pracują automatycznie, co oznacza, że załączają się i wyłączają zgodnie z istniejącym poborem wody. Aby jeszcze bardziej ograniczyć ich szybkie zużycie się – zespoły głębinowe coraz częściej doposaża się w zbiorniki hydroforowe. W owych zbiornikach gromadzony jest niewielki zapas wody, dzięki czemu pompa nie załącza się przy każdorazowym odkręceniu kranu z wodą. Silniki pomp głębinowych startują łagodnie, co wyklucza powstawanie w urządzeniach udarów hydraulicznych, czy prądowych. Pompy nie psują się i są urządzeniami długowiecznymi.  

Zobacz także