instalacje elektryczne - poradnik

Kto może zyskać na uwolnieniu cen prądu?

domekOprócz samych sprzedawców energii elektrycznej – po uwolnieniu cen prądu – mogą zyskać jedynie osoby najmniej zamożne. To właśnie tacy klienci mają być w przyszłości objęci ochroną prawną i dla nich przewiduje się obniżenie rachunków za prąd o wartość ryczałtu. Ryczałt ten ma wynieść 30% iloczynu średniej ceny prądu i będzie przysługiwał w granicach przyjętych progów zużycia energii elektrycznej przez dane gospodarstwo domowe. Dla osób samotnych owo zużycie nie może przekraczać 900 kWh rocznie, dla rodzin dwu, trzy i czteroosobowych – 1250 kWh oraz dla rodzin liczniejszych niż cztery osoby - 1500kWh. Energia zużyta przez odbiorcę po za progiem – nie jest już ryczałtowana i trzeba za nią zapłacić samodzielnie. Do ryczałtu kwalifikują się jedynie osoby uprawnione do pobierania zasiłku stałego lub okresowego na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Kiedy trzeba remontować instalację elektryczną?

zdjęcie 1Zgodnie z przepisami prawa – instalacja elektryczna musi zostać objęta modernizacją, kiedy przebudowujemy lub rozbudowujemy dotychczasowy dom. Jednak do remontu warto przystąpić nie tylko w tych okolicznościach. Niesprawna lub przestarzała instalacja elektryczna stanowi zagrożenie pożarowe, jak również może spowodować porażenie prądem. Trzeba pamiętać, że jeśli dom lub mieszkanie ma kilkadziesiąt lat i dotychczas nie wymieniono w nim instalacji – z całą pewnością jest to teraz konieczne. Dawniejsze projekty instalacji nie uwzględniały przecież tylu sprzętów elektrycznych, które użytkujemy w naszych domach w chwili obecnej. Jeśli do starej instalacji podłączy się zbyt dużą ilość odbiorników jednocześnie może dojść do jej przeciążenia, a w następstwie nawet do bardzo poważnego pożaru. Dlatego też nie zwlekajmy z remontem zwłaszcza wtedy, gdy instalacja jest przestarzała, a przy jej pomocy chcemy np. ogrzewać mieszkanie.

Ile kosztuje remont instalacji elektrycznej?

Usługi elektryczne
Ciężko jest oszacować wydatki związane z wymianą instalacji elektrycznych, jednak nie ma co oszczędzać. Od sprawnej instalacji zależy życie i majątek mieszkańców.
Kosztów remontu, bądź całkowitej wymiany instalacji elektrycznej nie da się oszacować jednoznacznie. Wszystko zależy od wielkości domu, rodzaju ścian, jakie w nim wzniesiono, jak również zakresu planowanej inwestycji oraz regionu kraju, w którym zamieszkujemy. Zawsze należy szacować oddzielnie koszty materiału i koszty robocizny uprawnionego elektryka. Można założyć ogólnie, że zdecydowanie wyższe okażą się koszty wykonawstwa, które w naszym kraju zwykle jest dość drogie. Firmy instalatorskie podają przeważnie cenę za tzw. punkt. Jako punkt uważa się wyprowadzenie przewodów pod konkretne gniazdo, wyłącznik, bezpiecznik, itp. trzeba przy tym liczyć się z faktem, że w przeważającej mierze jest to jedynie wyprowadzenie przewodów, a nie montaż poszczególnych akcesoriów elektrycznych. Za montaż gniazdek i wyłączników, jak również za poprowadzenie w ścianie metra bieżącego przewodu – obowiązują całkowicie odrębne stawki.

Zobacz także