instalacje elektryczne - poradnik

Kto jest właścicielem licznika elektrycznego?

zdjęcie 1Licznik jest własnością zakładu energetycznego. Montowany jest przez zakład energetyczny po uprzednim odbiorze technicznym wykonanej instalacji elektrycznej. Licznik powinien mieć tak zwaną plombę legalizacyjną, założoną przez Główny Urząd Miar, która gwarantuje jakość urządzenia. Oprócz tego, jest jeszcze plombowany przez zakład energetyczny, by ograniczyć możliwość dokonania jakichkolwiek przełączeń przez użytkownika (na przykład pobór energii z pominięciem licznika).

Jakie powinno być natężenie oświetlenia?

Poszczególne źródła światła powinny generować odpowiednią jego ilość, zależną od rodzaju czynności jakie wykonujemy. Przyjmuje się, że do czynności wymagających średniej uwagi potrzebujemy około 300 luksów, do pracy przy komputerze około 500 luksów, a do prac precyzyjnych 750 luksów. Do odpoczynku czy oglądania telewizji wystarczy zaledwie 20-30 luksów. Poniżej 20 luksów człowiek ma problem z rozpoznawaniem rysów twarzy.
Przykładowe sugerowane wartości natężenia oświetlenia w pomieszczeniach:

oświetlenie w kuchniPokój dzienny
oświetlenie ogólne w pomieszczeniu - 100 - 200 lx
pole czytania i pisania - 300 - 500 lx
stół jadalniany - 300 - 500 lx
stanowisko komputerowe - 500 - 750 lx
Kuchnia
oświetlenie ogólne - 200 - 300 lx
oświetlenie nad szafkami - 500 lx
Inne
schody, korytarz, przejścia - 50 - 100 lx
łazienka i toaleta - 100 - 300 lx
lustro - 300 - 500 lx

Kiedy trzeba remontować instalację elektryczną?

zdjęcie 1Zgodnie z przepisami prawa – instalacja elektryczna musi zostać objęta modernizacją, kiedy przebudowujemy lub rozbudowujemy dotychczasowy dom. Jednak do remontu warto przystąpić nie tylko w tych okolicznościach. Niesprawna lub przestarzała instalacja elektryczna stanowi zagrożenie pożarowe, jak również może spowodować porażenie prądem. Trzeba pamiętać, że jeśli dom lub mieszkanie ma kilkadziesiąt lat i dotychczas nie wymieniono w nim instalacji – z całą pewnością jest to teraz konieczne. Dawniejsze projekty instalacji nie uwzględniały przecież tylu sprzętów elektrycznych, które użytkujemy w naszych domach w chwili obecnej. Jeśli do starej instalacji podłączy się zbyt dużą ilość odbiorników jednocześnie może dojść do jej przeciążenia, a w następstwie nawet do bardzo poważnego pożaru. Dlatego też nie zwlekajmy z remontem zwłaszcza wtedy, gdy instalacja jest przestarzała, a przy jej pomocy chcemy np. ogrzewać mieszkanie.

Zobacz także