systemy kominowe - poradnik

Komin do pieca gazowego

kominKomin do pieca gazowego powinien być przede wszystkim kwasoodporny. Dlatego też w przypadku tradycyjnych kominów murowanych zachodzi konieczność zastosowania wkładu o takich właśnie właściwościach. Wysokość i wewnętrzny przekrój komina zależą głównie od rodzaju planowanego kotła. Przeważnie parametry te określają szczegółowo producenci urządzeń. Odprowadzenie spalin i pobór powietrza może się odbywać na różnorakie sposoby, np. w systemie poziomym, pionowo współśrodkowym, szlachtowym oraz rozdzielczym. Gotowe systemy kominowe, używane do ogrzewania pomieszczeń gazem - wytwarza się najczęściej z aluminium lub ceramiki kwasoodpornej. Wybór jest dość spory, ale niestety koszta stosunkowo wysokie.

Odbiór komina - na czym polega?

Komin po wykonaniu musi być odebrany przez mistrza kominiarskiego, który sprawdza: zgodność wykonania z projektem, zgodność materiałów z dokumentacją techniczną, stan techniczny, drożność przewodów, ciąg kominowy, wloty i wyloty. W trakcie eksploatacji kominy muszą być czyszczone przez kominiarza: 2 razy w roku - przewody spalinowe, 4 razy w roku - przewody dymowe.

komin - odbiór

Czy kominy muszą wystawać ponad połać dachu?

Obróbka komina wykonana z blachy na rąbek stojący. (fot. Blachy Pruszyński)
Komin zdecydowanie powinien wystawać ponad połać dachu. Przemawiają za tym dwa argumenty. Po pierwsze niekorzystne jest, jeśli komin jest nisko zakończony i do tego sąsiaduje z kominem wentylacyjnym - spaliny i dym nie powinny opływać komina z kanałami wentylacyjnymi. Drugi argument dotyczy ciągu - komin umieszczony poniżej najwyższego punktu połaci dachowej będzie miał zdecydowanie mniejszy ciąg. Poprawić ciąg takiego komina można stosując obrotowe lub podwyższające nasady kominowe.

Zobacz także