kanalizacja i odwodnienia - poradnik

Oczyszczalnia ścieków - kredyt preferencyjny

Dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków jest finansowym wsparciem bezzwrotnym. Oznacza to, że po zakończeniu budowy oczyszczalni możemy...

Kiedy warto stosować systemy przeciwzalaniowe?

System przeciwzalaniowy warto stosować wszędzie tam, gdzie może dojść do zalania budynku wodą pochodzącą z rurociągu. Zalania natomiast mogą zdarzyć się...

Jak działają systemy przeciwzalaniowe?

Systemy przeciwzalaniowe są zintegrowanymi zespołami elementów, których rolą jest wykrycie wycieku, odcięcie dopływu wody do budynku i informacja użytkownika o...

Kiedy warto inwestować w przydomową oczyszczalnię ścieków?

Koszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków nie jest niski i przekracza nawet dwukrotnie wysokość nakładów poniesionych na powstanie na działce tradycyjnego...

Kiedy trzeba budować szambo?

Konieczność gromadzenia i odprowadzenia ścieków we własnym zakresie zachodzi wszędzie tam, gdzie nie możliwości przyłączenia domu do kanalizacji....

Jak stosować środki chemiczne do udrażniania rur?

Stosowanie środków chemicznych udrażniających rury kanalizacyjne wymaga przede wszystkim rozsądku i umiaru. Choć ich producenci zapewniają o całkowitej...

Jak zapobiegać zapychaniu się domowej kanalizacji?

Każda rura po pewnym czasie jej użytkowania może się zapchać i stać niedrożna. Aby jednak uniknąć kłopotów, należy przede wszystkim dbać, by do odpływów...

Szamba i kompostowniki - lokalizacja na działce

Szamba i kompostowniki zalicza się do urządzeń sanitarno – gospodarskich. Urządzenia takie podlegają zasadom sytuowania ich na działkach w określonych...

Kiedy stosować drenaż wewnętrzny?

Wykonanie drenażu wewnętrznego jest dużo bardziej skomplikowane, aniżeli zrobienie tradycyjnego drenażu opaskowego wokół domu. Z tych też powodów odwodnienie...

Jak wykonać drenaż wewnętrzny?

Za prace związane z wykonaniem drenażu wewnętrznego raczej nie warto zabierać się samodzielnie. Są to bowiem czynności dość skomplikowane, a ich prawidłowe...

Rozdrabniacze do wc, a brak prądu

Podczas awarii sieci energetycznej lub w czasie nastąpienia przerwy w dostawie energii do naszego domu – urządzenia przepompowująco – rozdrabniające przestają...

Jak odprowadzić ścieki z piwnicy?

W domowych piwnicach bardzo chętnie urządzamy pralnie, czy dodatkowe łazienki. Problem jednak stanowi często sposób odprowadzenia ścieków z sanitariatów,...

Montaż rozdrabniaczy ścieków

Montując urządzenia rozdrabniająco – przepompowujące ścieki należy ściśle stosować się do instrukcji montażu, którą zawsze powinniśmy dostać przy...

Jakie substancje nie powinny trafić do separatora?

Niektóre ścieki, niepoddane procesowi wstępnej filtracji nie powinny trafiać do zainstalowanych separatorów, ponieważ są w stanie zakłócić ich prawidłowe...

Jak działają separatory tłuszczu?

Zasada działania separatorów nie jest skomplikowana i sprowadza się do praw fizyki związanych z grawitacją. Tłuszcze są substancjami lżejszymi od pozostałej...

W jakim celu stosuje się separatory tłuszczu?

Separatory tłuszczu są urządzeniami, które oddzielają w sposób mechaniczny tłuszcze roślinne i zwierzęce od pozostałej reszty ścieków. Stosuje się je...

Jak działają filtry piaskowe?

Filtry piaskowe, a dokładniej piaskowo – żwirowe mają za zadanie doczyszczać ścieki, tak aby mogły one zostać odprowadzone do odbiornika. W powyższym celu...

Jak sprawdzić przepuszczalność gruntu?

W tym celu trzeba zrobić wykop min. na głębokość projektowanego posadowienia drenażu. Następnie w dnie wykopu wykonać dołek o wymiarach min. 30x30 cm i...

Jakie są klasy obciążeń odwodnień liniowych?

Klasy obciążeń informują nas o możliwości zastosowania danego rusztu, kratki i pokrywy w określonych miejscach. Klasa A15 to ciężar dopuszczalny 15 KN, B125...

Odwodnienia liniowe - do czego służą?

Odwodnienia liniowe pozwalają kontrolować zbieranie wody z powierzchni ziemi utwardzonych różnymi materiałami trwałymi (beton, kostka brukowa itp.). Różne...

Gdzie szambo na działce?

Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie...

Jak kontrolować poziom szamba?

Służą do tego specjalne sygnalizatory poziomu szamba. Takie urządzenia, zazwyczaj elektroniczne, oferują firmy, które sprzedają zbiorniki na nieczystości...

Z czego się składa instalacja do wykorzystania deszczówki?

Elementy wchodzące w skład instalacji do wykorzystanie deszczówki: przewody zewnętrzne doprowadzające deszczówkę do zbiornika filtry narynnowe lub podziemne...

Czy konieczne jest pozwolenie na oczyszczalnię ścieków?

Zgodnie z Prawem Budowlanym budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 7,5 m³ na dobę wymaga jedynie zgłoszenia w starostwie powiatowym (albo...

Czy konieczne jest zezwolenie na szambo?

Jeżeli lokalizacja szamba była zaznaczona na planie zagospodarowania działki dołączonym do pozwolenia na budowę, wówczas można je zbudować bez żadnych...

Jakie szambo?

Zbiorniki na ścieki wykonuje się z tworzyw sztucznych lub żelbetu. Rodzaj szamba warto dopasować do warunków gruntowo-wodnych panujących na działce, np....

Gdzie można odprowadzać wodę opadową?

Woda opadowa z dachu może spływać tylko na własny nieutwardzony teren, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych. Nie wolno odprowadzać jej na teren sąsiadujący.

Przydmowa oczyszczalnia ścieków-pozwolenie

Przed budową oczyszczalni przydomowej trzeba uzyskać w Urzędzie Powiatowym pozwolenie wodnoprawne (na podstawie projektu oczyszczalni) oraz (już po uzyskaniu...

Jak określona jest ilość ścieków odprowadzanych z budynku?

Do rozliczeń przyjęto, że ilość ścieków odpowiada ilości pobranej zimnej wody. Ilość odprowadzonych ścieków określa się więc na podstawie wskazań...

Gdzie umieścić osadnik gnilny?

Prawidłowe odległości od różnych obiektów wynoszą nie mniej niż: 1. od granicy działki - 3 m; 2. od budynku - bez ograniczeń (chyba, że ściana jest bez...

Zobacz także