wentylacja i klimatyzacja - poradnik

Jak zmniejszyć koszty montażu rekuperatora?

rekupratorTrzeba zdawać sobie sprawę, że instalacja wentylacji z odzyskiem ciepła nie jest inwestycją o niskich kosztach. Jest jednak w pełni opłacalna i poniesione koszty zwracają się z nawiązką. Zmniejszeniem kosztów jest z całą pewnością montaż kanałów wentylacyjnych w kanałach, które już istnieją w domu. Nie ma bowiem wówczas konieczności maskowania przewodów instalacyjnych. Warunkiem jest jednak posiadanie pomieszczenia w części piwnicznej lub na poddaszu, które jest izolowane i sąsiaduje bezpośrednio z kominem wentylacji grawitacyjnej. Koszty można też nieco ograniczyć poprzez montaż dusz nawiewnych nie w centralnej części pomieszczenia, a np. nad drzwiami wejściowymi. Wówczas przewody można poprowadzić korytarzem, na którym łatwiej będzie je zamaskować. Można także zamiast tradycyjnych przewodów okrągłych – wykorzystać system kanałów polietylenowych. Są one prostokątne i zajmują mniej miejsca od zwykłych. Nie poleca się jednak oszczędzać na jakości materiału potrzebnego do wykonania kanałów, jak również na zatrudnieniu do montażu profesjonalnej ekipy instalatorów.

Do czego służą pompki skroplin?

klimatyzacjaPompki skroplin są niewielkimi urządzeniami wykorzystywanymi podczas montażu niektórych systemów klimatyzacyjnych. Stosuje się je wówczas, kiedy niemożliwe jest grawitacyjne odprowadzenie skroplin poza budynek bądź do kanalizacji. Pomagają one spłynąć wodzie z klimatyzatora wówczas, gdy nie można wykonać dla jej spływu – wymaganego spadku. Urządzenia te kosztują kilkaset złotych i są elementami, które trzeba do sytemu dokupić oddzielnie. Ze względu na to, że bywają zawodne oraz biorąc pod uwagę fakt, że podczas ich pracy słyszalny jest pewien poziom dźwięku – pompki skroplin stosuje się tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Za zdecydowanie najlepszy sposób odprowadzenia skroplin uważa się tradycyjną drogę grawitacyjną.

W jaki sposób można odzyskiwać ciepło z wentylacji?

wentylacja z odzyskiem ciepłaCiepło, które jeszcze do niedawna wydalane było z naszych pomieszczeń do atmosfery, aktualnie można odzyskiwać i czynić niemałe oszczędności na zużyciu energii potrzebnej do jego wytworzenia. Istnieją na to trzy podstawowe metody. Jest to: recyrkulacja, rekuperacja i regeneracja. W każdym przypadku do sytemu wentylacyjnego musi być dołączone urządzenie, będące wymiennikiem ciepła. Spowodowanie procesu recyrkulacji jest najtańsze pod względem instalacyjnym, ale ze względu na słabą jakość powietrza nawiewanego – recyrkulację stosuje się już coraz rzadziej. Do zachodzenia procesu rekuperacji – potrzebne jest urządzenie zwane rekuperatorem. Istnieje kilka typów tych urządzeń, ale niestety ich koszt wciąż jest dość wysoki. Regeneracja zachodzi w bębnie(rotorze) wymiennika będącego regeneracyjnym obrotowym wymiennikiem ciepła. W przypadku zastosowania tego urządzenia odzysk ciepła może wynosić nawet 80%.Zobacz także